Nyugat-magyarországi PSZE-tagok az NPKK-ban. Budapest, 2018. március 6.

A PSZE Nyugat-Magyarországi Szervezetének tagjai  2018. március 6-án látogatást tettek az Nemzetközi Posta Kicserélő Központban.

2016. 01. 14-től került bevezetésre az Üzemlátogatási és Rotációs Program a Magyar Postán, melyben közel 40 helyszínen mintegy 15 szervezet várja az érdeklődő munkatársakat. Az Üzemlátogatási Program célja a Társaságon belüli szakmai mobilitás növelése, egyidejűleg lehetőség biztosítása arra, hogy a résztvevők személyesen megismerjék egy-egy szervezet / szervezeti egység átfogó működését.

A Nyugat-magyarországi PSZE szervezésében megvalósuló programba mindazok jelentkezését vártuk, akik munkaköri feladataik hatékonyabb ellátása érdekében betekintést szerettek volna nyerni más szakterületek munkájába, vagy új technológiai folyamatokat szerettek volna megismerni.

2018. március 6-án a Nemzetközi Posta Kicserélő Központban tettünk látogatást. A helyszínbejárás megkezdése előtt – hogy majd értsük is, amit látunk – rövid prezentációban kaptunk átfogó ismertetőt a Központ szervezeti felépítésről, a folyamatokról és azok gyakorlati megvalósulásáról, a minőségbiztosításról. Pár szóban megemlítésre került, hogy mint a posta több területén, az NPKK-nál is komoly probléma a létszám feltöltése. A több mint 300 fős létszámukat folyamatosan 15-20 fő pótlásával kell megszervezni. Erre náluk is a legjobb módszernek a postáinkon is használt munkavállalói ajánlás bizonyul.

A prezentáció után következtek a valóban látványos, színes elemek, az üzemi területek bemutatása: Szállítmánykezelés, Export kicserélés, Import kicserélés, Vámkezelés. A látvány nem csak az üzem területének áttekintésére értelmezhető, hanem egyrészt a munkatársak színes ruházatára – hiszen minden részleg más színű pólóban dolgozik (itt árulkodik a szín, ha valaki elhagyja a munkaterületét) – másrészt a hatalmas mennyiségben érkező és feldolgozásra váró küldeményekre, illetve az üzem falán elhelyezett zászlókra, amelyek azon országokat szimbolizálják, amelyekkel az NPKK-nak kapcsolata van.

Az NPKK technológiai területének helyszín bejárásakor, a már megemlített egységek vezetői mutatták be az irányítási területükhöz tartozó folyamatokat. Ennek során a központ „légi oldalán” történő folyamatok is megtekintésre és bemutatásra kerültek. Természetesen ide csak úgy léphettünk be, hogy előtte szigorú és teljes körű adatszolgáltatást adtunk, ill. vezetőnk rendelkezett a beléptetéshez szükséges Repülőtéri Személyazonosító Kártyával, itt első a biztonság. A légi oldali külön üzemeltetett terminálon kívül, még 33 aktív terminál biztosítja a személyek mozgási lehetőségét térben és időben, és természetesen az NPKK egész területe vagyon és küldeménybiztonsági szempontból CCTV kamerarendszerrel védett.

A biztonság mellett kiemelten kezelik a minőségbiztosítást is. Az IPC szigorú feltételként írta elő az NPKK-n belüli strukturált minőségellenőrzési rendszer kiépítését (kiemelve a tévirányítások és feldolgozási folyamatok ellenőrzését) amelynek eleget téve került kialakításra az informatikai felülettel támogatott adatbázis, aminek elsődleges célja a manuálisan vezetett ellenőrzési naplók kiváltása, az ellenőrzési tevékenységek rögzítése, nyilvántartása, illetve a mindenkor hatályos Vezetői ellenőrzés szabályzatban foglaltak betartása. Az elektronikus nyilvántartás előnye, hogy az ott bejegyzésre került adatok több szempontból is lekérdezhetők, elemzések készítésével, kiértékeléssel segíti a vezetők munkáját. Az összesített adatbázis lehetőséget biztosít arra, hogy az NPKK vezetése megelőző intézkedéseket tudjon tenni a technológiai hibák, rendellenességek megszüntetése érdekében.

A fentiek értelmében a teljes nemzetközi küldeményforgalom technológiai folyamatának szabályossága, tévirányítások kezelése, minimalizálása, valamint a vállalt átfutási idők biztosítása érdekében a Vezetői ellenőrzési feladatokat az SMR-ben kell rögzíteni.

Említettem már, hogy sok-sok feldolgozandó küldeményt láttunk. A postavezetők hazautazásunk közben megerősítették, hogy az ázsiai országokból érkező küldemények száma a karácsony elmúltával sem csökken túlságosan. Ezt igazolták a látottak és a prezentáció során kivetített grafikon oszlopai is. Ezért az ázsiai országokból tömegesen beérkező küldeményekkel kapcsolatos feladatok sokkoló hatására, több kolléga ígéretet tett, hogy innen többet nem rendelnek…, nos majd meglátjuk…

Köszönjük az NPKK-s kollégáknak a nagyszerű és színes üzem bemutatást.

Wenczel Csilla
Nyugat-magyarországi PSZE Területi szervezet