Adatvédelmi (GDPR) tájékoztató

A 2018. május 25-én hatályba lépő új, 2016/679-es, Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) alapján tesszük közzé a következő leírást az általunk feldolgozott adatokról, hogy kommunikációnk fennmaradhasson.

A Postások Szakmai Egyesülete (PSZE) /székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  Főv. Bíróság nyilvántartási szám: 4375/ az adatok kezelője, ami azt jelenti, hogy felelősek vagyunk az Önre – amennyiben tagunk, támogatónk, partnerünk – vonatkozó adatok gyűjtését és annak felhasználási módját illetően. Tiszteletben tartjuk az Ön személyes adatait, és megvédjük az általunk feldolgozott személyes adatait. Minden személyes adat feldolgozása az alkalmazandó adatvédelmi törvényekkel összhangban történik.

Az általunk gyűjtött adatok típusa

Bizonyos személyes adatokat gyűjtünk Önről. A “Személyes adatok” olyan adatok, amelyekkel azonosítani tudjuk Önt, vagy amelyeket Önhöz tudunk kapcsolni a már meglévő adataink alapján.

Olyan személyes adatokat gyűjtünk, melyeket Ön önként ad át, például amikor e-mailben vagy más csatornákon (pl. Belépési nyilatkozat) keresztül kommunikál velünk. Az általunk gyűjtött adatok magukban foglalják/-hatják az Ön nevét, munkáltatójának nevét, postacímét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, munkakörét.

Tagdíjjal és támogatással kapcsolatos adatokat a számviteli és adózási kötelezettség teljesítése miatt 8 évig őrizzük. Adataihoz ellenőrzött módon a kijelölt munkatársak és informatikai szolgáltatást nyújtók férhetnek hozzá.

Hogyan használjuk az összegyűjtött és tárolt adatokat

Az általunk gyűjtött személyes adatokat kommunikációs célokra használjuk, beleértve:

  • Az egyesületre vonatkozó információk elküldése, szaklap küldése;
  • Eseményekre szóló meghívók elküldése;
  • Belépési/tagi nyilatkozat részeként történő kommunikáció (tagdíjfizetés esetében);
  • Az egyesületi kapcsolatainkat tartalmazó adatbázisunk karbantartása.
  • (Kizárólag személyesen aláírt Belépési és tagdíjfizetési nyilatkozata alapján a tagdíj fizetéshez.)

Személyes adatait nem értékesítjük, nem kölcsönözzük, nem terjesztjük, illetve nem tesszük elérhetővé harmadik fél számára.

Az alábbiakban felsorolt célokra azonban információkat oszthatunk meg kapcsolattartóinkkal (tagdíj levonás esete, szaklap postázása).

A személyes adatok felhasználásának alapja

Amikor a személyes adatokat az ebben a tájékoztatóban kifejtett célokra használjuk fel, azt kizárólag a Közgyűlés által elfogadott Alapszabály /SZMSZ/ szerinti egyesületi célok, tevékenységek megvalósításának nyújtására vagy az Önnel való kapcsolat fenntartásának érdekében tesszük. Továbbá akkor, amikor olyan egyéb szolgáltatásokat illetően adunk információt, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdekesek lehetnek az Ön számára, a jogos érdekünkre támaszkodunk a  tagi kapcsolatok fenntartását és/vagy Önnel mint meglévő taggal való kapcsolattartást illetően.

Hogyan oszthatjuk meg az összegyűjtött adatokat nemzetközi kapcsolatokban 

Csak azok a személyek férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek a személyes adatokat a fent említett célokra kell feldolgozniuk.

Jelenleg nem továbbítunk semmilyen személyes adatot az EGT-n kívülre. Abban az esetben, ha az ilyen átvitelt igénylő folyamatokban bármilyen változás bekövetkezik, értesítjük Önt ezen adatvédelmi irányelvek frissítése révén.

Az EU/EGT-n kívüli adatátvitel az adatvédelmi törvényekkel összhangban történik.

Mennyi ideig tároljuk személyes adatait

Az Ön személyes adatait a fent említett célokra tároljuk mindaddig, amíg Ön tagsági/támogatói kapcsolatban áll velünk. Lehetővé tesszük a lemondást nyilatkozatban, amennyiben Ön már nem kíván megkeresést vagy meghívást kapni tőlünk. Ha úgy dönt, hogy lemondó nyilatkozatot tesz, nem fogunk a továbbiakban kommunikálni, valamint meghívókat sem fogunk küldeni.

Személyes adatai tárolása és a biztonsági védelem:

Személyes adatait informatikai zárt rendszerben (szerveren) tároljuk.

Egyesületünk megtesz minden ésszerű és elvárható óvintézkedést annak érdekében, hogy adataihoz harmadik személy hozzá ne férhessen.

Informatikai rendszerünk jelszóval védett és a tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést csak olyan munkatársnak és adatfeldolgozónak biztosítjuk ellenőrzött módon, akinek arra szüksége van az adott feladata ellátása érdekében.

Az adatkezeléssel kapcsolatos szabályokról munkatársaink oktatásban részesültek.

Biztonsági intézkedések az Ön személyes adatainak megőrzésére

A Postások Szakmai Egyesülete (PSZE) elismeri, hogy az Ön által megadott információk bizalmasak lehetnek és a szokásos eljárásaival és az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban az adatok titkosságát és védelmét megőrzi. Megtesszük a megfelelő technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket, amelyek segítséget nyújtanak a személyes adatok elvesztése elleni védelemben és a jogosulatlan személyek általi hozzáférés elleni védelemben.

Az Ön lehetőségei és jogai

Önnek jogában áll tudni, hogy milyen személyes adatokat tárolunk Önről, és kérhet azokról másolatot. Ön jogosult arra is, hogy pontatlan személyes adatait helyesbítsük és esetenként kérheti tőlünk, hogy töröljük a személyes adatait. Ön kifogást emelhet bizonyos személyes adatainak feldolgozása ellen és kérheti, hogy a személyes adatainak feldolgozása korlátozott legyen. Kérjük vegye figyelembe, hogy a személyes adatok korlátozása vagy törlése azt jelenti, hogy nem tudjuk tovább biztosítani a fent leírt kommunikációt és meghívásokat. Önnek joga van a személyes adatait gépileg olvasható formában is megkapni és az adatokat továbbítani egy adatfeldolgozásért felelős másik félnek. Ha elégedetlen azzal, ahogyan feldolgozzuk személyes adatait, akkor Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulni, amely Magyarország szabályozó hatósága a személyes adatokra vonatkozóan.

Hogyan léphet kapcsolatba velünk

Ha bármilyen kérdése van a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk a psze@posta.hu  elérhetőségen.

Ezen irányelvek módosításai

Ezt az irányelvet folyamatosan frissíthetjük, azt a weboldalunkon tesszük közzé. Időről időre ellenőriznie kell ezt az oldalt, hogy megbizonyosodjon a változtatásokról és elégedett-e azokkal. Lemondó nyilatkozat: ha már nem szeretne további kommunikációt és/vagy meghívókat kapni a PSZE-től, a leiratkozást kérheti a psze@posta.hu  e-mail címen.

Hatályos: 2018. május 25.

Postások Szakmai Egyesülete

Székhely cím:
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
Levélcím:
Postások Szakmai Egyesülete, Budapest, 1540
Iroda (Office):
1087 Budapest, Verseny utca 3. II. kapu
Irodaház 1. em. 113. szoba (Magyar Posta telephely)
Mobil: +36 (30) 771 41 00