Küldöttgyűlés. Budapest, 2016. május 12.

A Postások Szakmai Egyesülete 2016. május 12-én tartotta évi rendes küldöttgyűlését Budapesten.  Kis Pál Jenő, a Mandátumvizsgáló Bizottság elnöke megállapította, hogy a küldöttgyűlés határozatképes. Javaslatát a jegyzőkönyvvezető és hitelesítők személyére a közgyűlés elfogadta. Biczó István, szavazatszedő bizottsági elnök javaslatára a küldöttek megszavazták az előzetesen írásban kiküldött napirendi pontokat.

Lukács Angéla ügyvezető igazgató szóbeli kiegészítést fűzött az egyesület 2015. évi egyszerűsített éves beszámolójához és közhasznúsági mellékletéhez, valamint a PSZE 2015. évi gazdálkodásáról és 2016. évi költségvetési tervéről szóló előterjesztéshez.   A Felügyelő Bizottság elnökének távollétében Káplárné Karádi Gyöngyi FB-tag ismertette a bizottság jelentését az egyesület 2015. évi gazdálkodásáról, megállapítva, hogy az erről szóló elnökségi beszámoló a valóságnak megfelel, így  azt a felügyelőbizottság elfogadásra javasolja. A közgyűlés az előterjesztett beszámolókat nyílt szavazással elfogadta.

Dr. Horváth Sándor elnök ismertette az Elnökség beszámolóját a PSZE 2015. évi tevékenységéről, majd a területi szervezetek elnökeinek rövid beszámolói következtek a területi szervezeteknél és tagcsoportoknál 2015-ben végzett munkáról. Dr. Horváth Sándor elnök javaslatot tett az egyesület 2016. évre szóló programtervére. Hozzászólásokat követően került sor a közgyűlés dokumentumainak elfogadásárra. A küldöttgyűlés Dr. Horváth Sándor elnök zárszavával ért véget.