Köszönjük a 2015. évi 1%-okat! Támogasson minket 2016-ban is!

A Postások Szakmai Egyesülete ezúton köszöni meg mindenkinek, aki az egyesület részére ajánlotta fel adója 1%-át.

A felajánlások összege 2015-ben 495.531 Ft volt, amely elősegítette az olyan egyesületi célok megvalósítását, mint kiemelten a széleskörű szakmai ismeretterjesztés, a hagyományápolás és a társadalmilag hasznos közösségteremtés.

Kérjük, hogy 2016-ban is támogassa a POSTÁSOK SZAKMAI EGYESÜLETE cél szerinti tevékenységét személyi jövedelemadója 1 %-ával! Adószám: 18006647-1-41

Letölthető nyomtatvány az SZJA 1% felajánláshoz:

SZJA 1% nyilatkozat PSZE javára

Az SZJA 1%-ról rendelkező nyilatkozat az adózó adataival kitöltve a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz (mellékelve a PSZE adószámával). Amennyiben, még nem rendelkezett (sem a bevallás részeként, sem a munkáltató útján) lehetősége van arra, hogy a rendelkező nyilatkozatokat (a kétszer 1%-ról, azaz civil szervezet + egyház) egy lezárt, a saját adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen juttassa el az adóhatósághoz. Erre május 20-ig van lehetőség, függetlenül attól, hogy az adóbevallását esetlegesen már elküldte vagy a munkáltató készíti el. A május 20-ai határidő jogvesztő, így a késedelmes benyújtás esetén a nyilatkozat érvénytelen lesz.

A támogatást köszönettel fogadjuk:

Postások Szakmai Egyesülete