Nyugdíjas postások nemzetközi határmenti találkozója a Postai Világnap jegyében. Baja, 2021. október 5.

A Postások Szegedi Nyugdíjas Egyesülete (PSZNYE), a PSZE Dél-alföldi területi Szervezete és a PSZE Nyugat-magyarországi területi Szervezete szervezésében október 5-én Baján találkoztak az eszéki, a pécsi, a szabadkai és szegedi nyugdíjas postások.

Az egész napos programon 77 fő volt jelen. A résztvevők megtekintették a Türr István kilátót, majd Csurgó Edit idegenvezetésével belvárosi sétát tettek, ezt követően megcsodálták a Türr István Múzeumot. A program következő állomása a régi zsinagóga – jelenlegi városi könyvtár – volt. Ott a könyvtárigazgató széleskörű ismertetést tartott a város történetéről, kiemelve a zsidóság múltját.

A könyvtár vezetése lehetőséget biztosított a postás szakmai program megvalósítására is. Postakürt hangja jelezte, hogy elkezdődött a rendezvény.

Molnár Sándor Andrásné, a PSZNYE elnöke köszöntötte a jelenlevőket. Név szerint Bozidar Buhin elnök urat Eszékről, a Bugarski Dubravko urat helyettesítő Julijana Drordjevic elnökhelyettes asszonyt, Kiszeli Erzsébet tolmácsot Szabadkáról, dr Szilágyi Béla urat Pécsről és Tóth László urat Szegedről. Beszédében kiemelte, hogy Szabadkával, több mint 10 éve, Eszékkel pedig három éve igen jó kapcsolatuk van. Emlékeztetett rá, hogy a koronavírus miatt nehéz időszakot éltünk meg, de reményét fejezte ki a jövőt illetően.

Elsőnek Bozidar Buhin elnök urat kérte föl beszédének megtartására. Az elnök úr köszönetét fejezte ki a fogadtatásért. Számára meghatározó, hogy a közös határokkal rendelkező három ország nyugdíjas postásai jó kapcsolatban éljenek egymással. Fontosnak tartja a közös programokat. Külön is szólt arról az emberségről, amelyet Szilágyi Bélától és a pécsi postásoktól kapott a szerb háború idején. Beszéde végén a 2022. évi Postai Világnap környékére meghívta a négy város nyugdíjas postásait Eszékre.

Molnár Sándor Andrásné ezt követően Kiszeli Erzsébetnek adta meg a szót. Nevezett fölolvasta azt az üzenetet, amelyet a távollévő szabadkai Dobravko elnök úr írt a találkozóra. Öröműket fejezték ki, hogy két év után újra együtt a négy csapat. Ideális helyszínnek tartják Baját, amely nemcsak soknemzetiségű város, hanem szinte egyforma távolságra van mind a négy várostól.

Ezt követően dr. Szilágyi Béla kapott szót. Fő mondanivalója a posta és nyelvezete. Elég szomorú, hogy nem értjük egymás beszédét. Már két éve Eszéken említette, most viszont megvalósították azt a postás szótárt, amely a postai szakszavakat szerb, horvát és magyar nyelven fogja tartalmazni. Jelenleg csak a magyar nyelvű szakszavak vannak a szótárban, de reméli, hogy a szerb és horvát nyugdíjas postások rövid időn belül saját nyelvűkön kiegészítik. Napjainkban informatikai eszközökkel és programokkal nem olyan nagy feladat ez. Sokkal több munka volt a jelenlegi szótárban lévő szavak összegyűjtése. Ezt követően mind a négy város képviselője részére átadott egy-egy szótárt.

Az előadók sorát Tóth László zárta. Ő a postamúltról beszélt, kiemelten a Postai Világszervezet megalakulásáról. Elmondta, hogy miért október 9-ike lett a Postai Világnap. A szerbeknek gratulált, hogy nemcsak hazánk, hanem ők is alapító tagok voltak. Köszönetét fejezte ki a könyvtár vezetésének, hogy befogadták a nyugdíjas postásokat. Elismerően szólt arról a figyelmességről, amellyel megtisztelték a postásokat és a Postai Világnapot. Ugyanis egy bemutatószekrény a postáról és a Postai Világnapról szólt. Megkérte a jelenlévőket, hogy tekintsék meg ezt.

Molnár Sándor Andrásné összegezte az elhangzottakat, és lezárta a hivatalos szakmai programot.

Egy közös kései ebéd közben kötetlen formában még sokáig beszélgettek egymással a jelenlévők. Aki megértette a másikat, az azon a nyelven, aki nem, az tolmáccsal.

Jó hangulatban, kellemesen telt el az ősz talán utolsó szép napja.

Emléke megmarad számunkra.

Meghívo-PSZE-PSZNYE-hatarmenti-talalkozo-Pecs-20211005

 

Fotók a találkozóról