Küldöttközgyűlés. Budapest, 2009. május 8.

2009. május 8-án Budapesten tartotta éves rendes közgyűlését a Postások Szakmai Egyesülete .

A küldöttközgyűlést a határozatképesség megállapítása után dr. Oláh László, örökös tiszteletbeli elnök nyitotta meg. A jelenlévők egyperces néma felállással adóztak az Ellenőrző Bizottság elhunyt tagja, Palotai György emlékének.

2009-05-08-kgy-01Ezt követően dr. Horváth Sándor, a PSZE elnöke ismertette az elnökség beszámolóját az egyesület 2008. évi munkájáról. A szervezet nyugodt, kiegyensúlyozott, eredményes évet zárt – hangsúlyozta dr. Horváth Sándor. A szervezet megújítása, átszervezése befejeződött, a változások sikeresnek bizonyultak. A szakmai rendezvények elősegítették a Magyar Posta modernizációs programjának megvalósulását, miközben képesek voltak kielégíteni az egyesületi tagság szakmai információk iránti igényeit is.

2009-05-08-kgy-02Az egyéni tagok létszáma 2008 végén 1079 fő volt. Érdekes szakmai témák és nagy érdeklődés jellemezte az egyesület országos szakmai napjait (a banki szolgáltatásokról, Zöld Nap a környezetkímélő járművekről, a gépesített levélfeldolgozás elmúlt 30 évéről). A Magyar Postával közös kiadásban, negyedéves rendszerességgel jelent meg a Posta című szakmai folyóirat. Az egyesület hírei folyamatosan hozzáférhetőek voltak a www.posta.hu honlapon*. Változatos programokat rendeztek a területi és szakmai szervezetek, tagcsoportok országszerte. Az országos elnökség rendszeresen ülésezett, meghatározta és irányította a szervezet feladatait, programjait. A PSZE kiegyensúlyozott és tartalmas együttműködést tart fenn a Magyar Posta Zrt-vel, az Erste Bank Hungary Nyrt-vel, a Magyar Posta Biztosító Zrt-vel és a Nemzeti Hírközlési Hatósággal. A felsorolt szervezetek anyagilag és tartalmilag is támogatják az egyesület munkáját.

A nemzetközi kapcsolatok terén jelentős a PSZE részvétele és elismertsége az Eurojumelages nevű, európai postai és távközlési szakmai szervezeteket tömörítő szövetségben, melynek egyik alelnöke dr. Oláh László, a PSZE örökös tiszteletbeli elnöke. 2008-ban a PSZE képviselői Budapesten és Pécsett fogadták az Eurojumelages francia tagjainak csoportját, valamint találkoztak német eurojumelages-tagokkal is Budapesten. A toulouse-i szervezettel és a romániai szakmai szervezettel a kapcsolatok folyamatossá tétele azonban nehézkesen halad. A gépi levélfeldolgozás hazai bevezetésének 30. évfordulóján rendezett szakmai fórumra előadóként meghívta az egyesület a portugál és a szlovák posta szakembereit. A PSZE tartalmas szakmai tevékenysége elismeréseként az Eurojumelages elnöksége tervbe vette, hogy 2010-ben az Igazgatási Tanács ülését Budapesten rendezi, valamint felvetődött annak a gondolata, hogy a PSZE-t egy, a globalizációról, valamint a postai liberalizációról szóló nemzetközi szakmai konferencia rendezését vállalná Budapesten.

Az egyesület 2008. évi gazdálkodása visszafogott, kiegyensúlyozott volt. A gazdálkodás alapja, hogy a jogi személyiségű tagok mindegyike – Magyar Posta Zrt., Erste Bank Hungary Nyrt., Magyar Posta Biztosító Zrt., Nemzeti Hírközlési Hatóság – az együttműködési megállapodásban vállalt támogatást biztosította.

Dr. Horváth Sándor elnök a 2009. évi tervekről elmondta: nemzetközi szakmai napot tervez az elnökség az euró bevezetésének postai tapasztalatairól (szlovák postai szakemberek előadásával), továbbá a gazdasági válság postai piacra gyakorolt hatásáról, az Erste Bank értékesítési módszereinek újdonságairól, valamint az európai uniós postai szabályozás alakulásáról. Az elnökség megvizsgálja, hogy a postapartnerek hogyan vonhatók be a jövőben az egyesület munkájába. Felmerült – és vizsgálandó – kérdés, hogy hogyan lehet a mindig nagy érdeklődéssel kísért szakmai napokon még több egyesületi tag részvételét biztosítani (a tagság körében megfogalmazott igény), valamint szükséges-e az egyesület szervezetének követni a Magyar Posta Zrt. szakmai szerveződésének változásait.

Az elnöki beszámoló után a területi és szakági szervezetek elnökei foglalták össze tagcsoportjaik elmúlt évi munkáját. Vízerné Molnár Piroska a Központi Területi Szervezet, Nagyné Haja Mária a Kelet-Magyarországi Területi Szervezet, Zsuppán Géza a Nyugat-Magyarországi Területi Szervezet munkájáról adott számot. Lányi János a logisztikai szakmai szervezet, Dézsi Sándor a humán szakterületi szervezet, Bakai József a funkcionális szervezet, Bánóczy Katalin pedig a senior tagozat munkáját mutatta be.

Biczó István ügyvezető igazgató a PSZE 2008. évi költségvetési tervének teljesítéséről és a 2009. évi költségvetés fő számairól nyújtott be javaslatot. A 2009. évi tervezésnél a takarékosság volt a fő célkitűzés. A tervszámoknál figyelembe vették az infláció várható alakulását és olyan, az egyesület számára új költségfajta megjelenését, mint például a távbeszélő-költség. Ugyanakkor nem tudtak számolni még az ÁFA-változások várható hatásával, valamint a nemzetközi kapcsolatokon belül tervezett nyelvtanulás-segítő támogatások összegével, mivel ezek költségvonzata egyelőre nem ismert.

Dr. Schütt Margit, az Ellenőrző Bizottság elnöke az EB megállapításait ismertette. Az Ellenőrző Bizottság szerint az egyesület tevékenysége és gazdálkodása a jogszabályoknak megfelelő és eredményes volt 2008-ban. Az EB elnöke javasolta, hogy pénzügyi forrásainak bővítése céljából az egyesület használja ki a különféle pályázati lehetőségeket.

A küldöttközgyűlés résztvevőit, a PSZE tagságát a Magyar Posta Zrt. távol lévő vezérigazgatója megbízásából Rik Éva, vezérigazgatói titkárságvezető köszöntötte.

A beszámolók elfogadása után személyi kérdésekről döntött a küldöttközgyűlés. Tóth László jelölőbizottsági elnök javaslatára az elnökség tagjává választotta a küldöttközgyűlés Vizerné Molnár Piroskát (a Központi Területi Szervezet elnöki székében történt személyi változás következményeként), az elhunyt Palotai György helyébe az Ellenőrző Bizottság tagjává választotta a közgyűlés Pakó Mihálynét, póttaggá pedig Tahy Lászlót.

A küldöttközgyűlés egyesületi elismerésekről is döntött. A PSZE Érem arany fokozatával ismerte el a közgyűlés Szarka Imre portfólió-menedzsment igazgató sok éves szakmai segítő, támogató munkáját, az Érem ezüst fokozatát pedig Köves József kapta, aki sok éve segíti az egyesület rendezvényeinek technikai lebonyolítását.

Szöveg és fotó: dr. Lovászi József

* 2009 tavaszán a társasági honlap arculati és strukturális változását követően rövid ideig nem lehetett elérni a korábbi információkat. A korábbi tartalom új honlapra való áttöltése utólag megtörtént.