Küldöttgyűlés, Budapest, 2019. május 22.

A Postások Szakmai Egyesülete 2019. május 22-én Budapesten tartotta beszámoló és tisztújító küldöttgyűlését.

A részt vevő küldötteket és tisztségviselőket, elnökségi és bizottsági tagokat Dr. Horváth Sándor elnök köszöntötte.

Kis Pál Jenő a mandátumvizsgáló bizottság nevében tájékoztatta a küldöttgyűlést, hogy 29 küldött van jelen személyesen vagy írásban meghatalmazott képviselő útján. Ez az összes küldött kétharmadának részvételét jelenti a döntéshozatalban, a küldöttgyűlés tehát határozatképes.

Ezt követően a küldöttek elfogadták a megtárgyalandó napirendi témákat, valamint megválasztották a jegyzőkönyvvezetőt és a hitelesítőket.

Az elnökség 2018. évi munkáról szóló, a küldötteknek előzetesen megküldött beszámolójához Dr. Horváth Sándor elnök fűzött szóbeli kiegészítést, ismertetést.

A területi szervezetek elnökei ezt követően szóbeli beszámoló formájában mutatták be szervezetük 2018. évi tevékenységét.

Lukács Angéla ügyvezető igazgató a küldötteknek előre írásban kiküldött 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz és annak közhasznúsági mellékletéhez fűzött szóbeli kiegészítéseket, valamint ismertette a 2018. évi pénzügyi gazdálkodás terv-tény számait, továbbá az egyesület 2019. évi költségvetési tervére vonatkozó előterjesztést.

A küldöttek ezt követően Bereczki Ágnes FB-elnök előadásában meghallgatták a Felügyelő Bizottság jelentését az elnökség által előterjesztett pénzügyi beszámolóról.

Következő napirendi pontként Dr. Horváth Sándor elnök ismertette az egyesület 2019. évi programtervét.

Lukács Angéla az egyesület alapszabályának módosítására terjesztett elő javaslatokat, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyv változásaira.

Kérdések, észrevételek, válaszok elhangzása után Dr. Horváth Sándor és Lukács Angéla határozati javaslatokat terjesztett elő, amiket a küldöttek nyílt szavazással egyenként elfogadtak.

Az esedékes országos tisztújítás előtt Dr. Horváth Sándor elnök beszámolót – áttekintést és értékelést – tartott az egyesület elmúlt négy évben végzett munkájáról, sikereiről és nehézségeiről. Hozzászólásokat követően a küldöttek nyílt szavazással elfogadták az elmúlt 4 év értékelését. Dr. Horváth Sándor a leköszönő elnökség és felügyelőbizottság tagjainak, tisztségviselőinek megköszönte az elmúlt ciklusban végzett munkájukat.

A küldöttek ezt követően a következő négy évre szóló mandátummal megválasztották a Postások Szakmai Egyesülete országos elnökségét és felügyelőbizottságát.

Az országos elnökségi tagnak és póttagnak, valamint felügyelőbizottsági tagnak és póttagnak ajánlott személyek szavazólapra kerülésére vonatkozó jelölőbizottsági javaslatokat Tóth László ismertette.

A szavazólapra való felkerülésről a küldöttek nyílt szavazással döntöttek, a választás pedig szavazólap használatával, titkos szavazással történt.

Az országos elnökség és felügyelőbizottság megválasztott tagjainak és póttagjainak névsorát, a szavazás eredményét a szavazatszámláló bizottság nevében Batta Rudolf ismertette.

Országos Elnökség

Örökös tiszteletbeli elnök: Dr. Oláh László

Elnök: Dr. Horváth Sándor

Elnökségi tagok: Fróman Emília, Grózsmik István, Gulyás Imréné, Illin József,  Lukács Angéla, Morvay Márta, Sári Géza, Vezekényi Ferenc, Vízerné Molnár Piroska, Wenczel Csilla, Csenár Márta

Póttagok: Ács Erika, Demeter Gyöngyi, Fabinyi Gabriella, Konrád Tibor, Marics Gáborné

Felügyelő Bizottság (FB):

Elnök: Kovácsné dr. Nagy Anita
Tagok: Bereczki Ágnes, Varju Katalin

FB póttagok:

Bánóczi Katalin, Lessné Greff Aranka

Dr. Horváth Sándor újraválasztott elnök megköszönte a tagság és a küldöttek bizalmát, hangsúlyozta, hogy nem könnyű időszak vár a megválasztott vezető testületekre, és sikeres munkát kívánva bezárta a 2019. évi beszámoló-tisztújító közgyűlés munkáját.

Képek a küldöttgyűlésről

A küldöttgyűlés határozatai