Elnökségi ülés. Budapest, 2009. december 3.

2009. december 3-án kibővített ülést tartott a PSZE Elnöksége. Napirenden szerepelt a 2009-es év értékelése, az éves költségvetés teljesítésének várható alakulása, valamint a 2010-es évi feladatokra és programokra vonatkozó tervek megvitatása.

Az egyesület 2009-ben nagy érdeklődés mellett sok rendezvényt tartott – így összegezte Molnár Sándor főtitkár a 2009. évi teljesítményt. Kiemelte, hogy a Lakossági Ügyfelek Üzletággal közösen három szakmai napot is rendezett az egyesület. Ezen kívül önálló fórumot szánt az egyesület a logisztikának, valamint nemzetközi előadókkal szervezett fórumot az Euró bevezetésére való felkészülésről. Az egyesület banki és biztosítási területen tevékenykedő támogatói önálló szakmai nap keretében mutathatták be, hogyan alakult a pénzügyi válság időszakában a saját tevékenységük és azon belül a postai értékesítés.

A területi és szakmai szervezetek, tagcsoportok elnökei tájékoztatást adtak az év során megtartott rendezvényeikről. A központi területi szervezet tagjai Szentendrén, Székesfehérváron, Ópusztaszeren és Szegeden jártak – postalátogatáson, tapasztalatcserén és részben turisztikai programon, de szerveztek kirándulást Salzburgba is. A senior tagozat meglátogatta Kiskunhalas 1 postát, a Nemzetközi Kicserélő Üzemet, Székesfehérvár 2 postát. A nyugat-magyarországi területi szervezet Győrben rendezett hálózati témáról szakmai napot, Celldömölkön a kézbesítésről és a munkaruha-, védőruha-ellátásról tartott rendezvényt,és elvitte érdeklődő tagjait az OLK Szigetváron megnyitott videókódolójába. A logisztikai tagcsoport aktívan közreműködött az OLK ötéves születésnapja alkalmából rendezett programok szervezésében. A HR tagcsoport műhelyvitát rendezett a humán terület elmúlt húsz éves fejlődéséről. Az üzleti terület a Lakossági Ügyfelek Üzletág közreműködését segítette a PSZE országos szakmai napjain. A kelet-magyarországi területi szervezet Hatvanban és Kiskunhalason a kézbesítésről rendezett fórumot, Kiskunhalason a helyi postai szolgáltatás beindításának 220 éves évfordulója alkalmából rendezett postatörténeti kiállításhoz kapcsolódva. Hajdú-Bihar megyében a postapartner programról tartottak szakmai fórumot. Jászberényben pedig a lakossági pénzügyi szolgáltatások alakulásáról zajlott ugyanolyan tematikájú szakmai rendezvény, mint az országos szakmai napon.

Dr. Oláh László örökös tiszteletbeli elnök a PSZE nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról szólt. A PSZE aktív tagja az idén ötven éves születésnapját ünneplő Eurojumelages-nek, amely 11 európai ország postai és távközlési szakmai szervezeteinek szövetsége. (A szervezet francia kezdeményezésre Darmstadtban alakult 1959-ben.) Az Eurojumelages Igazgató Tanácsa felkérésére a PSZE felkeresi a környező országok postai és távközlési szakmai szervezeteinek vezetését, hogy ha még nem tagjai a szervezetnek, a csatlakozásukat kezdeményezze. A szlovák testvérszervezetet már fel is keresték a PSZE vezetői. A szlovák fél kifejezte szándékát az Eurojumelages-hoz való csatlakozásra. Dr. Oláh László elmondta még: a román testvérszervezettel és a franciákkal a PSZE kapcsolata 2009-ben stagnált. Viszont több más külföldi szakmai szervezet jelezte, szívesen építene ki szorosabb együttműködést a PSZE-vel ( német, dán, francia, olasz szervezetek).

A PSZE két taggal képviseltette magát az Eurojumelages által koordinált angol nyelvi továbbképző kurzuson Cambridge-ben. Nagyné Haja Mária, a kelet-magyarországi területi szervezet elnöke volt az egyik résztvevő, aki részletesen beszámolt az elnökségi ülésen az 1 hetes nyelvi továbbképzés tapasztalatairól. A kurzuson több mint 25 olyan postai és távközlési szakember vett részt, akiknek a kiküldő egyesülete egyben az Eurojumelages tagszervezete. A PSZE elnöksége úgy látja, a kedvező tapasztalatok alapján a hasonló nyelvi képzéseken történő részvétel gyakorlatát folytatni lenne érdemes a jövőben.

Dr. Lovászi József tájékoztatást adott a Magyar Posta elmúlt 20 éves fejlődéséről szóló, nyomdai előkészítés alatt álló postatörténeti könyvről, amelynek létrehozásában a PSZE szakemberei is közreműködtek (szakmai tanulmányok megírásával, illetve szerkesztői munkával). A kötet várhatóan 2010 január végén jelenik meg. (A kötet megszületésének apropóját az adja, hogy 20 évvel ezelőtt, 1990. január 1-jével szétvált a korábbi Magyar Posta: önálló vállalattá alakult a klasszikus posta, a távközlés és a műsorszórás.)

Biczó István ügyvezető igazgató, a Posta című szakmai folyóirat főszerkesztője arról adott tájékoztatást, hogy a szerkesztőbizottság két új taggal bővült.

A 2009. évi gazdálkodás várható adatai kapcsán elhangzott, hogy a költségek megközelítően a terveknek megfelelően alakulnak, de vannak tételek, amelyeknél évközben nagyobb növekedés következett be, mint ahogy azt tervezték. Hosszabb távon a bevételi források bővítését fontolgatja az elnökség. Munkacsoport alakul, amely vizsgálni fogja a támogatói kör bővítési lehetőségét, számítana az egyesület a postás dolgozók köréből az SZJA 1 %-os támogatásra, és megfontolja az elnökség a közhasznú szervezetté válást, annak érdekében, hogy pályázati forrásokat is igénybe tudjon venni az egyesület munkájának hatékonyabbá, eredményesebbé tételéhez.

2010-ben esedékes a PSZE tisztújítása minden szinten. Tóth László, a jelölő bizottság elnöke azt javasolta, a választás alulról felfelé, felmenő rendszerben történjen. A helyi és szakmai tagcsoportokban 2010 április-szeptember között történjen meg a vezetőség- és a küldöttválasztás, az országos tisztújító küldöttközgyűlésre pedig szeptember-november közötti időszakban kerüljön sor. Az Elnökség munkabizottságot fog megbízni az esetleges szervezeti változások és a választási forgatókönyv kidolgozására.

A tagoktól, tagcsoportoktól máris érkeztek javaslatok a 2010-es szakmai napok témáira, például:

 • 2010 januárjában szakmai nap keretében tekintse át a PSZE a Magyar Posta elmúlt 20 éves fejlődését;
 • a liberalizáció nemzetközi tapasztatai, a hazai szabályozás fejleményei és hatása a Magyar Postára;
 • a postai üzemeltetés, infrastruktúra, informatikai fejlesztések;
 • a vállalati kultúra fejlesztése
 • a postai kiskereskedelem jelene, jövője
 • a HR szakterület aktuális kérdései
 • a postai pénzforgalmi szolgáltatások
 • a feldolgozás infrastruktúrájának kérdései, fejlesztése
 • a postai szolgáltatások fejlesztése
 • a kézbesítés rendszerének átalakítása
 • a postabélyeg jelene és jövője (a „Pécs Európa kulturális fővárosa” rendezvényhez kapcsolódva)

A 2010. év konkrét programját az elnökség a javaslatok figyelembe vételével a 2010. január 21-ére tervezett ülésén alakítja ki.

Feljegyezte: dr. Lovászi József