A Szenior Tagozat szakmai napja. Budapest, 2013. október 29.

A PSZE Szenior Tagozata 2013. október 29-én szakmai napot tartott a Benczúr Házban.

A szakmai nap programja:

1./ Tájékoztató a Benczúr Ház megnyitásáról és programjairól
Előadó: Szilágyi Maya Postás Múzeumi és Művelődési Alapítvány ügyvezető igazgatója

2./  20 éves az Európai Posták (PostEurop) együttműködése
Előadó: dr. Oláh László PSZE örökös tiszteletbeli elnöke

20_eves_a_PostEurop_0046 20_eves_a_PostEurop_0051 20_eves_a_PostEurop_0054Szilágyi Maya ügyvezető igazgató asszony tájékoztatást adott a Benczúr Ház történetéről, múltjáról, jelenlegi helyzetéről. Ismertette, hogy a korábbi tulajdonosok részéről milyen  finanszírozási problémák merültek fel, melynek eredményeként a korábbi működtetési forma felszámolásra került és néhány éves kemény munkával sikerült jelenlegi formájában „ujjá éleszteni” a postások által kedvelt Benczúr Házat. Ügyvezető asszony ismertette a programokat és azon belül külön kiemelte a nyugdíjas rendezvényeket.

Dr Oláh László örökös tiszteletbeli elnök előadást tartott a PostEurop megalakulásáról és működéséről, a 20 éves munka értékeléséről. Ismertette, a szervezet ez idő alatt végzett jelentősebb munkáit és azokban a Magyar Posta kiemelkedő közreműködését. A Brüsszelben tartott ünnepi ülésről is beszámolt, amelyre meghívást kapott.

A PostEurop, az Európai Postai Közüzemi Szolgáltatók Egyesülete, az Egyetemes Postaegyesület (UPU) szűkebb körű regionális szervezeteként 1993-ban jött létre. A régió fontos postai nemzetközi szervezete. A Magyar Posta (MP) az alapító tagok között szerepel. A szervezet székhelye Brüsszelben van. Tagországainak száma 52.

Célja a fenntartható és versenyképes európai postai piac fejlesztése, az európai postai hálózat üzemeltetésének optimalizálása érdekében a fogyasztói igényeknek megfelelő szolgáltatásminőség ösztönzése, platform biztosítása az információcserére, különösen a postai szabályozás területén, szociális felelősségvállalás, részvétel a szabályozói környezet kialakításában, a tagok megfelelő képviselete és az együttműködés ösztönzése.

Legfontosabb döntéshozó testülete az évente összeülő közgyűlés. Irányító testülete a 11 tagú Igazgató Tanács, amelynek a jelenlegi ciklusban nem vagyunk tagjai. Az operatív munkát a brüsszeli vezérigazgatóság irányítja, főtitkárral az élén. Jelenleg a szervezetnek magyar főtitkára van (dr. Szebeny Botond személyében).

Tevékenységét a 2012. évi belgrádi közgyűlésen elfogadott új társaságirányítási modell, az átdolgozott alapszabályzat, az új alapokon nyugvó hozzájárulási rendszer és új stratégia alapján végzi. Tevékenységének fókuszában az európai szabályozási keretrendszer alakítása, a folyamatos minőségfejlesztés, a fenntartható fejlődés elősegítése, és erős lobbi tevékenység áll. Az új keretet az alaptevékenységek (minden tagposta számára közös tevékenységek) és a technikai tevékenységek (választható tevékenységek) jelentik. Ezen belül az öt fő tevékenységi kört felölelő stratégiai pillérek: az EU Ügyek és az UPU Ügyek Bizottsága, ezek az alaptevékenységi, a többi három pedig, az Üzemeltetési, a Piac és a Társasági Szociális Felelősség Bizottság a technikai tevékenységi körhöz tartozik. Az ún. transzverzális tevékenységek a Legjobb gyakorlatok elterjesztése, a nem EU-tagok felzárkóztatása, Biztonsági és Vámkérdések, valamint ad hoc tevékenységek és fejlesztési projektek.

A PostEurop tevékenységében a MP aktív szerepet vállal. Az Európai Ügyek Bizottságának alelnöki feladatát Mátyási Koppány, a Nemzetközi kapcsolatok osztályának munkatársa látja el, de dolgozunk a szervezet csaknem minden fontosabb bizottságában és munkacsoportjában. Oláh László tájékoztatást adott a PSZE nemzetközi szervezeti tagságáról az Eurojumelages értekezletről, a tagság összetételéről, a szervezet tevékenységéről, a PSZE részvételéről, valamint arról, hogyan lehetne a szervezetben a szakmai munkát erősíteni.

A színvonalas előadásokat követően lehetőség nyílt a Postamúzeum megtekintésére.

Bánóczi Katalin
tagozatvezető