XVII. Országos Postás Konferencia, Balatonkenese, 2011. november 4-5.

NOVEMBER 5., SZOMBAT
PLENÁRIS ÜLÉS

20111104-05-XVII-OPK_Balatonkenese-15.jpgRajnai Attila, gazdasági vezérigazgató-helyettes a Magyar Posta Zrt. 2011. évi gazdálkodásáról és a 2012-es tervezést befolyásoló tényezőkről, kihívásokról tartott előadást. Elmondta, hogy 2011-ben a legfőbb cél a gazdasági stabilitás megőrzése, 13 Mrd Ft összegű fejlesztés megvalósítása, e-szolgáltatások bevezetése, a nemzetközi kicserélő üzem új helyre költözése, a bizonylatfeldolgzó rendszer felújítása, a január 1-jén megalakult 5 területi igazgatóság működésének stabilizálása, és a liberalizációra való felkészülés folytatása. A pénzügyi tervek teljesülése alapvetően kedvező, kivéve az üzemanyag-felhasználást, ami az évközi jelentős üzemanyagár-emelésekkel függ össze. A küldeményforgalomból származó árbevétel csökkent, de ezt a pénzforgalmi bevételek növekedése ellensúlyozza. A levélforgalom bevételeinek visszaesése mögött a volumen csökkenése és az alacsonyabb súly- és árkategóriás feladások arányának növekedése áll. A 2012. évi tervezés bonyolult környezeti feltételek és szigorú tulajdonosi elvárások mellett zajlik. A cél, hogy a társaság nyereséges legyen, ne kelljen hitelt felvennie. Ugyanakkor a bérekkel, járulékokkal, kafetéria-rendszerrel kapcsolatban tervezett állami, kormányzati intézkedések pluszterheket rónak a társaságra. Annak érdekében, hogy a bruttó 200 ezer forint havi bérnél kevesebbet kereső munkavállalók nettó jövedelme ne csökkenjen az ideihez képest, jövőre 5,7 Mrd forintnyi plusz bértömegre lesz szükség (változatlan létszámmal számolva). A társaság vezetése jövőre nagyobb létszámcsökkenés nélkül kíván jelentős szervezetátalakítást végrehajtani (főként az irányítást fogja érinteni), folyamatos lesz a hatékonyság javítása, a költségcsökkentés, a működés átalakítása. Mindez áldozatok nélkül nem megy! A menedzsment szeretné, ha ezt megértené minden munkavállaló.

20111104-05-XVII-OPK_Balatonkenese-16.jpgPandurics Anett, a Postabiztosító elnök-vezérigazgatója “Ej, ráérünk arra még!” – avagy a megtakarítások szerepe és jelentősége a világban és Magyarországon címmel tartott előadást. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyar lakosság megtakarítási rátája ugyan a környező országokéhoz hasonló, de például a német gyakorlattól jelentősen elmarad; s ennél súlyosabb kérdés, hogy a magyar megtakarítási szerkezet rossz, a lakosság 52%-a egyáltalán nem rendelkezik megtakarítással, így teljesen kiszolgáltatott a valós élet kockázatainak és bizonytalanságainak. A magyar lakosság gyenge megtakarítási hajlandósága is okozza, hogy a magyar államadósságot külföldi forrásból kell finanszírozni. Az emberek alaptulajdonsága a halogatás, a jövő feláldozása a pillanatnyi örömökért. Ez – szakszóval – egy kiszámítható irracionalitás az embereknél. Akik felismerik ezt az irracionalitást, belső igényből vagy külső kényszer alkalmazásával meg tudják tenni, hogy a jövőjük érdekében takarékoskodnak. Ehhez persze takarékosságra ösztönző családi légkör és megfelelő családi történetek is kellenek. A Magyar Posta iránti bizalmat, ismertséget jobban ki lehetne használni a kommunikációban. A Magyar Posta az öngondoskodás szakértője lehetne, amely a biztonságos megtakarítások első számú helye. Van egy ajánlatunk, van megoldásunk – ezt kommunikáljuk, ezt sugalljuk mindenkinek! És mondjunk hozzá hiteles történeteket!

20111104-05-XVII-OPK_Balatonkenese-17.jpgMandelik Ágnes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium postaszabályozási osztályvezetője az Európai Unió 3. postai irányelve hazai jogrendszerbe való átültetésének terveiről adott tájékoztatást. Emlékeztetett rá, hogy az EU a postapiacot is piacnak tekinti, és célként tűzte ki a hagyományos postai monopóliumok lebontását, a belső határok nélküli piac létrehozását, új szolgáltatók belépésének lehetővé tételét, a versenyt, de úgy, hogy az államoknak garantálniuk kell az egyetemes postai szolgáltatásokhoz jutást országaik területén. 1997-ben jelent meg a postai piac kialakításának megkezdésével kapcsolatos első irányelv, 2002-ben a második, 2008-ban a harmadik. Utóbbi a teljes piacnyitás előkészítését irányozta elő. Ajánlásokat fogalmaz meg a szolgáltatók együttműködésére, az egyetemes szolgáltatások finanszírozásának lehetséges módjaira, és a korábbinál részletesebb szabályokat tartalmaz a számviteli elkülönítésre vonatkozóan. Magyarország a fokozatosság helyett a teljes piacnyitás 2013. január 1-jével történő megoldását választotta. Nemzetközi tanácsadók az 50 gramm és 2 kg közötti hagyományos levélpiacon 6%-os piacvesztést prognosztizálnak az állami kézben lévő Magyar Postának. A teljes piacnyitásra vonatkozó állami szabályozás előkészítése folyamatban van. Fókuszában az egyetemes szolgáltatások folyamatos biztosítása, piackonform szabályozási környezet kialakítása és független szabályozó hatóság működtetése áll. Az államnak, mint tulajdonosnak is érdeke, hogy a Magyar Posta megfelelően felkészüljön a piacnyitásra. A szabályozásban a hangsúly a torzításmentes verseny lehetővé tételén, a versenyelőnyök és hátrányok kiegyenlítésén lesz. A jelenlegi ütemterv szerint 2012 júniusára kész törvénynek kell lennie, hogy a bevezetésre való felkészülés zökkenőmentes lehessen.

SZEKCIÓÜLÉSEK

I. Minőség
A minőség iránt érdeklődő, illetve a minőségbiztosítás területén dolgozó résztvevők workshop keretében dolgozták fel a minőség- és környezetirányítás aktuális kérdéseit, Csesznok Miklós osztályvezető irányításával.

II. HR szekció
20111104-05-XVII-OPK_Balatonkenese-18.jpgA szekció Takács Pálné humánerőforrás igazgató irányításával kiselőadások formájában dolgozta fel a HR-munka időszerű problémáit. Óriási volt az érdeklődés a szekcióban elhangzottak iránt. A létszám-, bér-, adó- és egyéb kérdések sok konferencialátogatót vonzottak. A kiselőadások előtt Rajnai Attila, a HR-szakterületet felügyelő vezérigazgató-helyettes tartott bevezetőt, melyben a HR előtt álló kihívásokról, a felső vezetés elvárásairól beszélt. Ezt követően Takács Pálné ismertette a HR stratégiát, majd munkatársai tartottak tájékoztatást az ösztönzési rendszer tervezett átalakításáról, a 2012. évi adóváltozásokról és várható hatásairól, az állami döntések következtében módosuló munkajogi és egyéb kérdésekről.

III. Pénzforgalmi számlavezetés
Ez a szekció workshop formájában, dr. Molnár Valéria projektvezető irányításával foglalkozott a megvalósítandó kártyaszolgáltatásokkal, az előrefizetett kártyával.

PLENÁRIS ÜLÉS

A záró plenáris ülésen dr. Horváth Sándor PSZE-elnök foglalta össze a konferencia két napján elhangzottakat és a szekciók munkájának lényegét. Elmondta, hogy összesen 256 regisztrált résztvevője volt a szakmai konferenciának, 11 plenáris előadás hangzott el, a részleteket pedig 7 szekcióban vitatták meg a résztvevők.

20111104-05-XVII-OPK_Balatonkenese-19.jpgDr. Horváth Sándor utalt rá, hogy többször is elhangzott a két nap folyamán: “időből és pénzből kevés van”. Hangsúlyozta: a liberalizációtól nem félni kell, mert nem feltétlen jelent bukást. Megfelelő felkészülés mellett a Magyar Posta piacvezető marad, megbecsült szolgáltató lesz a lakosság, a vállalkozások szemében, és fontos, hasznos szolgáltatója lesz az államnak is. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy ahol a piacot már korábban megnyitották, az érintett postavállalatok túlélték. Ez a konferencia egyik legfőbb üzenete… A plenáris üléseken elhangzott előadások átfogó képet adtak az európai posták és a liberalizáció, valamint a Magyar Posta helyzetéről, a legfontosabb teendőkről. A szekciók témaválasztása jónak, aktuálisnak bizonyult, az érdeklődés és aktivitás mindegyik szekcióban nagy volt. Jó ötletek, javaslatok is elhangzottak, amelyeket érdemes lesz részletesebben is megvitatni a következő hónapokban. A konferencia rendezői (PSZE és Magyar Posta Zrt.) bőséges “étlapot” kínált, a jövő minden fontos feladata szóba került. Ezeket PSZE szakmai napok, fórumok keretében érdemes majd tovább gondolni – nemcsak központi szinten, hanem érdeklődéstől függően a vidéki szervezeteknél is. A konferencia előadásai szerkesztett formában meg fognak jelenni a Posta című szakmai folyóirat következő számában (vagy számaiban).

20111104-05-XVII-OPK_Balatonkenese-20.jpgZárszót Rajnai Attila vezérigazgató-helyettes mondott. Ő is kiemelte: a liberalizációtól nem félni kell, hanem felkészülni rá! Igaz, kényszert is jelent, de felrázza a társaságot, változásokat idéz elő, fejlesztésekre, új szemléletre ösztönöz. Az országos postás konferencia munkáját jónak, hasznosnak értékelte, és kijelentette: a következő hasonló konferenciát 2012-ben vagy 2013 elején lenne érdemes megrendezni, amikor már a felkészülés eredményeiről is lehet beszélni. Ehhez ígérte a társaság vezetésének támogatását.

Dr. Horváth Sándor megköszönte az előadók, szekcióvezetők, résztvevők, rendezők, szervezők munkáját, a társaság vezetésének támogatását, és a XVII. Országos Postás Konferenciát bezárta.

A résztvevők elégedetten, jó hangulatban, sok hasznos gondolat és információ birtokában búcsúztak egymástól, abban a reményben, hogy egy-másfél év múlva, a következő országos konferencián ismét találkoznak az egymástól távol élő, ám egymást jól ismerő szakmabeliek, s megvitathatják majd, hogyan sikerült a Magyar Posta felkészülése a teljes piacnyitásra.

Képgaléria a 3. oldalon!

Böngésszen tovább!