Szivi László a senioroknál, Budapest, 2007. március 28.

A PSZE alapításától kezdve igyekezett folyamatos kapcsolatot tartani a már nyugdíjban lévő postás kollégákkal olymódon, hogy évente 2-3 alakalommal, részükre szakmai előadásokat szervezzünk, amelyeknek felkért előadói általában a posta, hivatalban lévő aktív vezető munkatársai.

Ezek az előadások tapasztalatunk szerint eddig minden esetben nagy sikert arattak és elismerést váltanak ki, mert a meghívott volt kiváló szakemberek érezhetik, hogy nyugdíjas éveikben is többé-kevésbé „szakmai képben” kell lenniük, hogyan fejlődik a Magyar Posta az új működési feltételek közepette. Ezért a PSZE vezetése egyetértésben a Senior tagozat vezetőjével 2007. március 28-án olyan témát választott, amelyet napjainkban talán az egyik legégetőbb szakmai kérdésnek, kihívásnak kell tekintenünk.

Ez pedig a postai piacnyitás, a posták liberalizációjának a nagyon nehéz és bonyolult témája. Mivel ez a téma a nyugdíjas postásaink számára eléggé távol álló komplex kérdés, úgy véltük ennek részleteiről célszerű volna magas szintű előadást tartani. Ennek megtartására s a kérdés elemzésére kértük föl Szivi László vezérigazgató-helyettes urat, aki örömmel eleget is tett felkérésünknek.

Miután a jelenlévőket e sorok írója egy rövid témaismertetés keretében tájékoztatta a liberalizáció ügyéről, Szivi László előbb részletesen ismertette a Magyar Posta jelenlegi helyzetét, eredményeit s jövőbeni feladatait. Ennek keretén belül megelégedéssel szólt azokról az erőfeszítésekről, amelyeket a Vezetés hozott az eredményesebb működés érdekében, de nem hallgatta el a fennálló problémákat sem, amelyeknek a megoldása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy felkészüljünk a majd esedékessé váló postai piacnyitásra.

Nemzetközi kitekintést is adott arról, hogy az egyes országok postái hogyan reagáltak az EU e témában kidolgozott majd többször átdolgozott, módosított irányelveire s azok gyakorlati megvalósítása milyen eredményeket hozott pl. az észak-európai posták számára, ugyanakkor melyek azok az országok – így köztük a Magyar Posta is – amelyek nem látják annak lehetőségét, hogy az eredetileg 2009-re tervezett európai piacnyitás megvalósulhasson.

Röviden szólt a kormány ezzel kapcsolatos állásfoglalásáról is, amely szükségessé tesz egy hosszú távú liberalizációs stratégia kidolgozását.

A nagy érdeklődéssel kísért előadás foglalkozott az egyetemes postai szolgáltatás kritériumaival, a majd belépő postai szolgáltatók kötelezettségeiről éppen azért, hogy az ügyfelek számára kötelezően minőségi szolgáltatásokat nyújtsanak.

Az elhangzott érvek alapján úgy látják a Posta vezetői, hogy számos más európai országgal együtt (pl. Franciaország, Írország, Csehország, Portugália stb.) nincsenek felkészülve arra, hogy a 2009-es évben megvalósuljon Európában a teljes postai piacnyitás, ennek várhatóan csak 2012-re érnek meg a megvalósítás feltételei. Ezeknek az érveknek a kidolgozásán és azok egyeztetésein fáradoznak a közép-kelet európai országok postái, amelyben jelentős szerepet játszik a Magyar Posta is.

Az előadást konzultáció követte, amelynek keretén belül a felszólalók részint a liberalizációhoz kötődő kérdéseket tettek föl, hanem minden olyan egyéb problémát is, amelyet a nyugdíjas szakemberek tapasztalnak postánk működésében. Ezekre a vezérigazgató-helyettes minden esetben nagyon reális, kimerítő válaszokat adott. Így a szakmai délután sikeres eredménnyel zárult, s a jelenlévők úgy érezték, hogy az ilyen szakmai találkozások révén, még nem szakadtak el teljesen korábbi intézményüktől.

Dr. Oláh László