Az Eurojumelages Igazgató Tanácsának értekezletén. Braga, 2012. május 31–június 2.

Az Eurojumelages, az európai postai és távközlési vállalatok nemzetközi szakmai és ikerporgramokat szervező egyesülete 2012. május 31. és június 2. között rendezte meg igazgató tanácsi értekezletét Bragában a nemzetközi szervezet titkárságának, a Portugál Postának (CTT Correios) és Portugál Távközlési Szolgáltatónak (Portugal Telecom, PT) a közös szervezésében.

A PSZE részéről dr. Oláh László tiszteletbeli örökös elnök és Varga Bótos Anna nemzetközi menedzser vett részt az eseményen. (A PSZE tagja az Eurojumelage szervezetnek; a PSZE tiszteletbeli örökös elnöke, dr. Oláh László tagja az Eurojumelage Igazgató Tanácsának, amelyben alelnöki tisztséget is betölt.)

A bragai igazgató tanácsi értekezletet a szervezet elnök asszonya, Marie-Paul Richonnier nyitotta meg, megköszönve a szívélyes fogadtatást, majd Fernando Maia, a CTT Correios Északi Regionális Igazgatóságának igazgatója az Eurojumelages logóját tartalmazó bélyeget és képes postai levelezőlapot ünnepélyes keretek között első napi bélyegzéssel látta el, amelyet a Portugál Posta az Igazgató Tanács ülésének tiszteletére bocsátott ki. A bélyegkibocsátási okmányt kézjegyével látta el az Eurojumelages elnök asszonya, Mari-Paul Richonnier és főtitkára, Jean-Francois Logette, aki az UPU filatéliai menedzsere is egyben. Az eseményen részt vett még portugál részről Jorge Afonso Costa da Silva Vitorino, a Portugál Posta bragai Kulturális, Sport- és Szabadidős Központjának elnöke, José António Machado, a bragai JEPTT (Testvérvárosi Egyesület) elnöke, Natália Rua Locher alelnök és Evangelina Lopes Barbosa egyesületi tag.

A napirendtervezet és a 2011. évi kisinyovi igazgató tanácsi ülés összefoglalójának elfogadása után a napirendnek megfelelően tárgyalta a testület az egyes témákat. Az ülés főbb mozzanatai az alábbiakban foglalhatók össze:

 • Jean-Francois Logette, az Eurojumelage főtitkára értékelte a szervezet elmúlt évi tevékenységét, s felvázolta a következő időszak főbb feladatait és programjait.
 • Az egyes Eurojumelage-bizottságok elnökei részletesen ismertették a bizottságok keretében szervezett tevékenységet, értékelték a nemzetközi szakmai napok, sport és szabadidős programok eredményességét, s megtárgyalták a rendezésükkel kapcsolatos gyakorlati kérdéseket.
 • A nyelvtanfolyamokat illetően összefoglaló hangzott el (felelős: Dr. Dorina Suflet, Németország) a 2011. évi nyelvtanfolyamokról, amelyekben összesen 72 tag vett részt. Tovább folytatódik a nyelvtanfolyamok színvonalának javítására irányuló tevékenység a szerzett tapasztalatok tükrében. A jövő évre ajánlott programokat szeptember végéig véglegesíteni kell és táblázatba foglalni, így kerül majd együttesen a honlapra. Minden nyelvtanfolyamról emlékeztetőt kell készíteni a szervezőknek az esemény befejezése utáni 15 napon belül, amelyet a kongresszus elé terjesztenek majd jóváhagyásra. A nyelvtanfolyamokról az Eurojumelage elnökének aláírásával ellátott bizonyítványt adnak ki. Ehhez minden nyelvtanfolyam előtt meg kell adni a részvevők pontos listáját az elnöknek, aki az aláírt diplomákat megküldi a szervezőknek, hogy a tanfolyamok végeztével a részvevők megkaphassák. Dr. Oláh László javasolta a diploma szövegének egységesítését. Ennek érdekében kérdőíves felmérést készítenek majd az érdekeltek véleményének kikérésére.
 • A kommunikációt illetően a testület véleményezte az Eurojumelage történetéről és tevékenységéről a Wikipédia online enciklopédia számára készült dokumentumot. Nicola di Biase, a kommunikáció felelőse túl formálisnak tartotta a Jean-Francois Logette által megszerkesztett szöveget. A dokumentum átdolgozását és finomhangolását szavazták meg a részvevők. Richonnier asszony a lokális internetes honlapok frissítését kéri a tagoktól. Logóval ellátott reklámajándék (póló, reklámzacskó, szóró ajándékok) gyártatásáról is döntöttek, amelyeket esetleg értékesíteni fognak a jövőben, ezzel is gyarapítva az egyesület kasszáját.
 • Az Eurojumelage idei és jövő évi programjairól Marian Fabian (Lengyelország) számolt be. 2011-ben 485 részvevője volt az Eurojumelage közös programoknak. A programok befejeztével rövid összefoglalót kell minden esetben az Eurojumelage részére készíteni, és megküldeni Marjan Fabiannak. A jövő évi, 2013-ben megrendezésre kerülő Eurojumelage közös programokat 2012. szeptember végéig kell bejelenteni a titkárságnak. Még lehetőség van tehát új programok felajánlására.
 • Michel Morel, a Francia Egyesületek Szövetségének elnöke és a fiatalok tevékenységének felelőse rövid beszámolót tartott az Eurojumelage fiatalok szekciójának idei tervezett szemináriumáról. A müncheni szemináriumot jelentkezők hiányában lemondták. Helyette a franciaországi Longeville-ben (La Rochelle mellett) rendezik meg a fórumot augusztus 31. és szeptember 2. között. A részvételi díj 120 euro. Még lehet jelentkezni. A PSZE 2-3 fő jelentkezését jelezte előre. 2013-ban a fiatalok fórumát Párizsban tervezik megrendezni. Az esemény a fiatalok további motiválását hivatott elősegíteni. Az Eurojumelage a fiatalok programjait mindig szubvencionálja bizonyos mértékig. A fő cél a fiatalok minél nagyobb arányú bevonása a szervezet tevékenységébe igényeiknek megfelelően, ezzel is elősegítve az európai népek barátságát.
 • A fiatalok nyári munkavégzési lehetőségit illetően idén Franciaországban 22, Németországban pedig 15 álláslehetőséget hirdettek meg, azonban az igények nagyobbak a felkínált lehetőségeknél. Szükség lenne angliai és spanyolországi munkahelyre is. Ez a lehetőség is elősegítené a fiatalok bekapcsolódását a mozgalomba. 2013-ra eddig 7 munkahelyet kínáltak Németországban és 19-et Franciaországban.
 • Szó volt a továbbiakban a bővítési tevékenységről, amelynek során felvetődött, hogy azokból az új országokból, ahol még nem alakítottak szakmai egyesületet, egyéni részvevők is jelentkezhetnek az Eurojumelages-programokra (ún. direct personal membership keretében). Az egyéni tagdíj 10 euró. Az on line (interneten keresztüli) csatlakozás kérdéseit és lehetőségét is megvitatták a részvevők.
 • Yann Praud az internetes honlap irányításának aktuális kérdéseiről tájékoztatta a tagokat. A Hírlevél hiteles fordítása problémákba ütközik, s erre önként jelentkezőket várnak. A helyi egyesületek s az Eurojumelage honlapjának összekapcsolhatósága és ennek technikai és biztonsági kérdései voltak a továbbiakban a viták központjában, valamint az internetes ún. PayPal fizetési mód használata és költsége, a hagyományos fizetési módok mellett. A következő periódus honlap bővítésének lehetőségei között szerepel fórum nyitása, többnyelvű szótár telepítése, a Facebookkal való összekapcsolhatóság, s teljes technikai felújítás.
 • A szervezet pénzügyi felelőse, Pierre-Yves Videlot úr pénzügyi és költségvetési beszámolóját elfogadta az Igazgató Tanács (31 530,73 euró volt a 2011. évi költségvetés, a tagdíjakból 10 569,20 euró folyt be; a tagdíj évi 78 euró a szervezet tagszervezeteinek, így a PSZE-nek is). A tagdíjat minden tagegyesület befizette.
 • Az IT megvitatta a következő, 2013-ban megrendezésre kerülő Eurojumelage kongresszus előkészületeinek főbb kérdéseit. A színhely Madrid, Hotel Chamartin. A tavalyi árajánlathoz képest jóval kedvezőbb árajánlatot a testület elfogadta (460 euró az egyágyas, 370 euró/fő a kétágyas szoba ára). Előreláthatólag 200 részvevőre számítanak. Esetleges szponzor keresése is szükséges. A kongresszus időpontja: 2013. október 17-20. A PSZE 4-5 fő részvételét jelezte előre, de ez a létszám minden bizonnyal módosulni fog. Camilo Campillo szervező felvetette azt, hogy az eseménynek szélesebb körű publicitást kellene adni, ezáltal is felkelteni a figyelmet az Eurojumelages tevékenységére és küldetésének fontosságára.
 • A következő igazgató tanácsi ülés előreláthatólag 2013. május 30. és június 2. között lesz Párizsban.
 • Az egyéb kérdések között szerepelt Málta csatlakozása az Eurojumelages-hoz. Az Igazgató Tanács megszavazta a felvételt (a 10 jelen lévő IT-tagból 9 igennel szavazott, egy pedig, Németország, tartózkodott). Michel Morel jelezte, hogy a toulouse-i szervezet többször megkísérelte felvenni a kapcsolatot a pécsi PSZE szervezettel, sikertelenül. Dr. Oláh László arról biztosította, hogy a PSZE megvizsgálja a sikertelenség okát, és a jövőben lépéseket tesz a kapcsolat helyreállítására. Dr. Oláh László tájékoztatta az Eurojumelage elnök asszonyát, hogy várhatóan 2012. október végén/november elején a 2013. évi piacnyitást megelőzően a PSZE országos szakmai fórumot tervez, amelynek során ünnepélyes keretek között megemlékeznénk az egyesület fennállásának 20. évfordulójáról. Erre az alkalomra szeretnénk őt hivatalosan is meghívni. A meghívást az elnök asszony örömmel elfogadta. Marianna Petre bejelentette, hogy Romániában megszűnt egy szervezet átszervezések miatt. (Jelenleg az Eurojumelage 12 tagországból 169 tagszervezetet számlál, amelyek összes taglétszáma csaknem 11 ezer fő. Kb. 150 partneri kapcsolatot jegyez). Jean-Francois Logette jelezte, hogy át kell dolgozni az Eurojumelages Ügyrendjében az új tagok felvételére vonatkozó részt. Tervezetet készít, és ezt a jövő évi párizsi igazgató tanácsi ülés elé terjeszti majd jóváhagyásra (az Eurojumelage Statútuma a honlapon megtalálható, azonban az Ügyrend, amely főleg az Igazgató Tanács tevékenységét taglalja, még nem). Dr. Oláh László tájékoztatott a PSZE és a limoges-i szervezet szeptemberi közös franciaországi programjáról (amelyre 2011. szeptember 4 és 11 között került sor), és kifejezte nyilvánosan is köszönetét a limoges-i egyesület tavalyi szíves fogadtatása és szervezőmunkája kapcsán, amellyel a PSZE csoportját tisztelték meg franciaországi tartózkodás idején, s kérte elnök asszonytól e köszönet tolmácsolását a limoges-i egyesület és elnök asszonya felé. Nicola di Biase felvetette esetleges támogatás igénylését az EU Bizottságtól, ehhez megpróbálnak megfelelő indoklást megfogalmazni. Marie-Paule Richonnier hangsúlyozta, hogy az egyesület legfőbb célja a helyi egyesületekkel való kapcsolatok ápolása, a tagok egymás közötti közeledésének, megismerésének elősegítése.

Számos kétoldalú véleménycserére is sor került az Eurojumelage jelenlévő tagszervezeteinek vezetői, a PSZE örökös tiszteletbeli elnöke és nemzetközi felelőse között a jövőbeni együttműködési lehetőségekről, kapcsolatokról.

A program hivatalos része után a portugál partnerszervezetek vezetői borkóstolóra hívták meg az Eurojumelage igazgató tanácsi ülésének részvevőit, amely rendkívül baráti hangulatban telt el. Az utolsó napon pedig a vacsora után meglepetés programmal kedveskedtek a részvevőknek, amelynek során bemutatták a közös éneklés hagyományait (fado), és a részvevők ízelítőt kaptak a helyi népi együttes népdalműsorából. Az IT-ülésen ezúttal is megmutatkozott az a törekvés, hogy a megváltozott gazdasági környezetben igyekszik az Eurojumelage teljesíteni küldetését és erősíteni a tagegyesületek és tagjaik közötti kulturális, sport-, nyelvi és szakmai kapcsolatok fejlesztését.

Budapest, 2012. június 5.

Dr. Oláh László, a PSZE tiszteletbeli örökös elnöke
Varga Bótos Anna, Nemzetközi menedzser