Küldöttközgyűlés. Budapest, 2013. május 29.

A Postások Szakmai Egyesülete 2013. május 29-én tartotta évi rendes küldöttközgyűlését Budapesten, a Közép-magyarországi Szállítási Üzem rendezvénytermében (Budapest, XIV., Egressy út 35-51.).

Előljáróban Daróczi László, a mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelentette: a küldöttközgyűlés határozatképes. Javaslatot tett a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyére. Javaslatát a küldöttek kézfeltartással megszavazták.

Dr. Oláh László, a közgyűlés levezető elnöki minőségében javaslatot tett a napirendi pontokra és azok előadóira. Ezt a küldöttek az előzőekhez hasonló nyílt szavazással elfogadták.

Ezután Dr. Horváth Sándor elnök ismertette az elnökség beszámolóját az egyesület 2012. évi tevékenységéről.

Ezt követően a területi elnökök adtak tájékoztatást saját szervezetük elmúlt évben végzett munkájáról, majd Neer János ellenőrző bizottsági elnök terjesztette elő az Ellenőrző Bizottság jelentését a PSZE 2012. évi gazdálkodásáról.

Biczó István ügyvezető igazgató szóbeli kiegészítést fűzött a PSZE 2012. évi mérlegéhez és 2013. évi költségvetési tervéhez.

Hozzászólások után a küldöttközgyűlés nyílt szavazással elfogadta az elnöki beszámolót, az Ellenőrző Bizottság jelentését, az egyesület 2012. évi mérlegét és közhasznú jelentését, valamint 2013. évi költségvetését.

Dr. Horváth Sándor elnök a bejelentette, hogy Biczó István saját kérésére 2013. június 30-ával megválik az egyesület ügyvezető igazgatói posztjától. Dr. Horváth Sándor elnök elismerő szavakkal méltatta a távozó ügyvezető igazgató munkáját, kitartó és fáradhatatlan szervező tevékenységét, emberségét. Az egyesület elnöksége Biczó Istvánt PSZE Díj arany fokozata kitüntetésben részesítette.

Az ügyvezető igazgatói feladatokat 2013. július 1-jétől – jelenlegi titkársági munkáját megtartva – Lukács Angéla látja el.

A 2013. évi küldöttközgyűlés Dr. Horváth Sándor elnök és Dr. Oláh László örökös tiszteletbeli elnök zárszavával ért véget..

MEGTEKINTHETŐ DOKUMENTUMOK:

[print_gllr id=465]