Postatörténeti műhelyvita a PSZE Humán Szervezetében. Budapest, 2009. június 30.

Készülő postatörténeti kiadvány HR-fejezetének szakmai vitáját tartotta 2009. június 30-án a PSZE HR szervezete Budapesten, a Magyar Posta Zrt. székházában.

Az 1990-2010 közötti húsz évet feldolgozó postatörténeti kiadvány (várható megjelenés: 2010. január) humán fejezetének műhelyvitáját 2009. június 30. napján tartottuk, amelyen azok az egykori HR vezetők is részt vettek, akik az 1990-es évek elejének-közepének meghatározó egyéniségei voltak: Sombor András munkagazdasági főosztályvezető, Rieder Ferencné munkagazdasági osztályvezető, dr. Bella Mária szociálpolitikai osztályvezető, dr. Morvay Ferenc oktatási osztályvezető és dr. Mészáros Ferenc személyzetfejlesztési osztályvezető.

20090630-Postatortwneti-muhelyvita-HR-02 20090630-Postatortwneti-muhelyvita-HR-03 20090630-Postatortwneti-muhelyvita-HR-01A köszöntést és a kölcsönös bemutatkozást követően Potykiewicz Tamás humánerőforrás-gazdálkodási igazgató vitaindítóként bemutatta a HR fejezet szerzői kéziratát. Kiemelte, hogy kitartó kutatómunkával készített bőséges munkaanyagból, de szigorú karakterkorlátok között állt össze a kézirat. A szakmai vitát Kiss Erika humánerőforrás főigazgató (a teljes kiadvány egyik felkért lektora) vezette, aki a műhelyvita keretében komoly segítséget kapott a szaklektori munkához.

Az egykori HR vezetők és témakidolgozást végző munkatársak hozzászólásaiból – a szakmai részleteken túlmenően – kirajzolódott, hogy a szétválást követően mindenki azon dolgozott, hogy a Magyar Posta önálló vállalatként talpon maradjon, továbbműködjön, és idővel eredményes legyen. Az elmúlt húsz év valóban sikerre vezetett, de ez akkor nem volt borítékolva. Kiss Erika főigazgató asszony szerint a liberalizációval hasonló – vagy talán még kritikusabb – helyzetbe kerül a Magyar Posta, de ennek a húsz évnek a története példát mutat és erőt ad a helytállásra.

A műhelyvitán részt vett: Gyuricsné Lőrincz Ágnes (PSZE), Flórián István (PSZE), Némethné Eszenyi Judit (PSZE), Máténé Száz Katalin (PSZE), Raffel Ivánné (PSZE) és Kőrösi-Tímár Tünde témakidolgozóként, valamint Kapaló András, Varga Polyák László, Széll Lajosné, Baumanné Tönkő Eszter érdeklődő PSZE tagként, továbbá Biczó István egykori POK vezetőként és a PSZE vezetőségének képviseletében.

Dézsi Sándor
PSZE humánszervezetének elnöke
a kiadvány HR fejezetének szerkesztője