Küldöttközgyűlés. Budapest, 2004. március 11.

A Postások Szakmai Egyesülete március 11-én tartotta ez évi küldöttközgyűlését. 

Dr. Keresztes Péter általános vezérigazgató-helyettes köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az egyesület tevékenysége jól segíti a vezetés céljait. Azt kérte a tagságtól, hogy továbbra is legyenek szolidárisak az átalakítási törekvésekkel, még akkor is, ha negatív hatásokat észlelnek.

Dr. Oláh László, a PSZE elnöke azt hangsúlyozta beszámolójában, hogy a postai átszervezés nehéz helyzetet teremtett az egyesület működésében. Alapkérdés, hogy a belső szervezet szerint kövessék-e a postát, vagy tartsák fenn a területi rendszert, ezzel elősegítve az egymáshoz közel dolgozó, de más-más postai szervezethez tartozó tagok együttműködését. Hozzátette, hogy egyre nehezebb a tagság és a rendezvények szervezése, a mozgósítás. Ezért a PSZE vezetése az együttműködést tisztázó megbeszélést kezdeményez a postai felső vezetésnél, amit az általános vezérigazgató-helyettes is szükségesnek tartott. Az elnök ismertette a Posta című szaklap szerkesztésének gondjait, amelyek már veszélyeztetik a lap további megjelenését.

A küldöttek elmondták, hogy a tagság együtt kíván működni a postai vezetéssel, de ennek kölcsönösnek kell lennie. Hangoztatták a Posta című szaklap szükségességét, amelyet Keresztes Péter is elismert, és kihangsúlyozta, hogy a szaklap továbbra is megjelenik.

A küldött-közgyűlés elfogadta az elnöki beszámolót, a PSZE tavalyi költségvetésének teljesülését és 2004. évi költségvetését, az ellenőrző bizottság elnökének beszámolóját, valamint a központi rendezvényprogramot.

Ezt követően átadták a 2004. évi PSZE-díjakat. Arany fokozatú elismerésben részesült dr. Oláh László, az egyesület alapító elnöke és Wendl Istvánné, az ellenőrző bizottság elnöke. A díj ezüst fokozatát vehette át Ráczné Hegedűs Klára, a miskolci területi csoport titkára; Szilágyi Béla, az országos elnökség tagja; Tóth László, a szegedi területi csoport elnöke; Wenczel Csilla, a pécsi területi csoport titkára.