Küldöttgyűlés, Budapest, 2022. május 19.

Egyesületünk ezen a napon tartotta szokásos éves beszámoló küldöttgyűlését Budapesten, a Magyar Posta Zrt. BLK Egressy úti telephely rendezvénytermében.

Napirendi pontok:

 • Megnyitó, köszöntő Dr. Horváth Sándor elnök
 • A Küldöttgyűlés határozatképességének megállapítása, napirend elfogadása, jegyzőkönyvvezető és hitelesítők megválasztása. Mandátumvizsgáló Bizottság, Dr. Horváth Sándor levezető elnök
 • Beszámoló a PSZE 2021 évi tevékenységéről  D Horváth Sándor elnök
 • Területi Szervezetek elnökeinek rövid beszámolója a 2021-es évről.
 • 2021 évi Egyszerűsített éves beszámoló és KH melléklet. 2021 évi terv-tény 2022 évi költségvetési terv  Lukács Angéla ügyvezető igazgató
 •  Felügyelő Bizottság jelentése   Kovácsné Dr. Nagy Anita FB elnök
 • PSZE 2022 évi Programterve   Horváth Sándor elnök
 • Határozati javaslatok előterjesztése  Lukács Angéla ügyvezető
 • Hozzászólások
 • A Küldöttgyűlés dokumentumainak elfogadása nyílt szavazással. Horváth Sándor elnök
 • Összefoglaló, zárszó Dr. Horváth Sándor elnök