Küldöttgyűlés, Budapest, 2015. december 16.

2015. december 16-án Budapesten, a Benczúr Házban küldöttgyűlést tartott a PSZE. Napirendben szerepelt a 2015-ben végzett munka, a 2016. évi tervek fő irányai, valamint az alapszabály módosítása.

Dr. Horváth Sándor üdvözölte a megjelent küldötteket. Kis Pál Jenő, a mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelentette, hogy a küldöttgyűlés határozatképes. Jegyzőkönyv-vezetőnek a küldöttek megválasztották Lukács Angélát, hitelesítőnek Molnár Sándort és Vizerné Molnár Piroskát.  A küldöttek ezt követően elfogadták az elnökség által javasolt napirendi pontokat.

Dr. Horváth Sándor elmondta: az egyesület eredményes munkát végzett 2015-ben, bár különböző okok miatt minden tervezett rendezvényét nem tudott megvalósítani (országos postás konferencia, HR szakmai nap), a Posta szaklapnak is csak egy száma jelent meg, a második átcsúszik a következő év elejére. A területi szervezetek és tagcsoportok aktív, sokszínű tevékenységet folytattak az év során. Az egyéni tagok létszáma 1315 fő. A jogi személyiséggel rendelkező tagokkal, támogatókkal jó az együttműködés. A jövő évi rendezvényekkel kapcsolatban nagyon sok témajavaslat és ötlet érkezett a tagcsoportoktól, főként az értékesítés és a technológiai változásokról szeretnének hallani a tagok, de szakmai üzemlátogatások iránt is nagy az igény. Jövőre igyekszik új támogatókat is találni az egyesület.

Lukács Angéla ügyvezető igazgató az elnökség nevében konkrét, szövegszerű javaslatokat terjesztett elő az egyesület alapszabályának kiegészítésére, illetve módosítására. A kiegészítések fő célja az, hogy az alapszabály mindenben megfeleljen a jogszabályoknak és az illetékes felügyeleti szervek elvárásainak.

A küldöttgyűlés mindkét előterjesztést egyhangúlag elfogadta.

A küldöttgyűlés jegyzőkönyve itt érhető el: PSZE_KGY_Jegyzőkönyv_20151216