Küldöttgyűlés. Budapest, 2014. május 14.

A Postások Szakmai Egyesülete 2013. május 29-én tartotta évi rendes küldöttgyűlését Budapesten, a Közép-magyarországi Szállítási Üzem rendezvénytermében.

A közgyűlés Dr. Horváth Sándor elnök nyitotta meg. Daróczi László, a mandátumvizsgáló bizottság elnöke megállapította, hogy a küldöttgyűlés határozatképes. A jegyzőkönyvvezető és a hitelesítők személyének elfogadása után Dr. Horváth Sándor ismertette az elnökség beszámolóját az egyesület 2013. évi munkájáról és javaslatát a 2014. évi célkitűzésekre.

Ezt követően a területi szervezetek elnökei ismertették a hatáskörükbe tartozó tagcsoportok elmúlt évi munkáját.

Az Ellenőrző Bizottság jelentését Neer János, EB-elnök ismertette. A PSZE 2014. évi költségvetési tervét Lukács Angéla ügyvezető igazgató terjesztette elő, miként ő tett javaslatot az egyesület alapszabályának módosításaira is.

Ezt követően a küldöttgyűlés jelölőbizottsági tagokat választott, akik az ősszel megrendezendő tisztújító küldöttgyűlésre személyi javaslatokat készítenek elő.

A küldöttgyűlés a küldöttek hozzászólásai után nyílt szavazással fogadta el az előterjesztett dokumentumokat, határozati javaslatokat.

 MEGHÍVÓ – KÜLDÖTTGYŰLÉS 2014-05-14

PSZE_2013-évi-BESZÁMOLÓ

PSZE KH melléklet

EB JELENTÉS_Küldöttgyűlésre 2013 évről

PSZE_2014. évi-programjavaslatok

[print_gllr id=988]