Küldöttgyűlés. Budapest, 2014. december 12.

Egyesületünk 2014. december 12-én Budapesten tartotta esedékes tisztújító küldöttgyűlését. A küldöttgyűlést Dr. Oláh László örökös tiszteletbeli elnök nyitotta meg.

Daróczi László, a mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelentette, hogy a küldöttgyűlés határozatképes. Ezt követően a jelenlévő küldöttek nyílt szavazással megválasztották a jegyzőkönyv-vezetőt, a hitelesítőket, valamint elfogadták a küldöttgyűlés napirendi pontjait.

Dr. Horváth Sándor elnök terjesztette elő az elnökség beszámolóját az elmúlt négy év munkájáról, melyet a hozzászólások után a küldöttgyűlés nyílt szavazással elfogadott.

Tóth László, a jelölőbizottság tagja ismertette a területi szervezetekben és tagcsoportokban lebonyolított, felmenő rendszerű tisztújítás eredményeit, és az országos küldöttgyűlésen lezajló választások rendjét. Jakab Éva, a jelölőbizottság elnöke beszámolt a jelölőbizottság munkájáról, és ismertette a jelölőbizottság személyi javaslatait.

A küldöttgyűlés nyílt szavazással elfogadta a jelöltlistát.

Biczó István, a szavazatszedő bizottság tagja ismertette a szavazás módját, majd a küldöttek titkos szavazással megválasztották az országos elnökség tisztségviselőit, tagjait és póttagjait, valamint a felügyelő bizottság tagjait.

P1110732.JPG

Lukács Angéla ügyvezető igazgató javaslatot tett az Alapszabály módosítására és az SZMSZ aktualizálására, melyet a küldöttgyűlés nyílt szavazással elfogadott.

Az újjáválasztott elnök – Dr. Horváth Sándor – az elnökségi tagok nevében is megköszönte a küldöttek bizalmát, szavazatát, majd Dr. Oláh László bezárta a tisztújító közgyűlést.

[print_gllr id=1113]