Küldöttközgyűlés. Budapest, 2010. november 26.

2010. november 26-án beszámoló-tisztújító küldöttközgyűlést tartott Budapesten a Postások Szakmai Egyesülete.

A küldötteket dr. Oláh László, örökös tiszteletbeli elnök köszöntötte, majd Daróczi László, a mandátumvizsgáló bizottság elnöke bejelentette, hogy a küldöttközgyűlés határozatképes.

P1470114Ezt követően dr. Horváth Sándor elnök tartott beszámolót az előző, 2006-os tisztújítás óta eltelt négy évben végzett munkáról. Beszámolójában többek között kiemelte: az egyesület négy évvel ezelőtti szervezeti átalakítása sikeresnek bizonyult, országos és területi szinten is tartalmas és élénk munka folyt. A 2006-ban megválasztott elnökség megfelelő kapcsolatot tartott fenn a támogató szervezetekkel, aktív szerepet vállalt a nemzetközi együttműködés terén, és nagy érdeklődéssel kísért, sikeres központi szakmai fórumokat szervezett. A fórumokon a témát jól ismerő hazai és -­­ esetenként – külföldi szakemberek tartottak előadásokat. Egy-egy rendezvényen 100-150 egyesületi tag vett részt.

A központi szakmai napok főbb témái 2006-2010 között:

 • 140 éves a Magyar Posta (postatörténeti előadások)
 • Postai küldemény-feldolgozó rendszerek automatizálása (hazai és külföldi előadókkal)
 • Fókuszban az ember (a humánerőforrás-gazdálkodás aktuális kérdései)
 • A gépesített levélfeldolgozás 30 éve a Magyar Postánál
 • Banki szolgáltatások a Magyar Postánál
 • Zöld nap (környezetkímélő járművek, szállítóeszközök)
 • A lakossági ügyfelek üzletág kiemelt szakmai programjai
 • Öt éves a budaörsi Országos Logisztikai Központ
 • Az euró bevezetésének előkészítése (hazai és külföldi előadókkal)
 • Lakossági banki, befektetési és biztosítási piac válságkörnyezetben, a Magyar Posta és partnereinek válaszlépései
 • Járművek a Magyar Postánál
 • Bélyegtitkok, bélyegritkaságok (a Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 rendezvénysorozat részeként)
 • Fókuszban az ember, avagy merre tart a HR?
 • Két évtizedünk (könyvbemutató a posta, távközlés és műsorszórás szétválásának 20. évfordulója alkalmából)
 • A postai pénzforgalom megújítása

A területi és szakági szervezetekben is élénk tevékenység zajlott, részletezése meghaladja e rövid összefoglaló kereteit.

P1470108Az egyesület taglétszáma 2006-ban 1026 fő, 2010-ben 1267 fő volt. A szervezet gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Jogi tagsági díjjal támogatta az egyesület munkáját a Magyar Posta Zrt., az Erste Bank Hungary Nyrt., a Nemzeti Hírközlési Hatóság, a Magyar Posta Biztosító Zrt., a JNT Security Kft., a Postaautó Duna Zrt. A Magyar Posta Zrt. felső vezetése mindvégig segítette az egyesületet, mind anyagilag, mind szakmailag, ez nagyban hozzájárult az egyesület eredményes munkájához. A pénzügyi források növelése érdekében 2009 óta fogadja az egyesület a dolgozók személyi jövedelemadója 1 százalékának felajánlását, valamint sikeresen pályázott a Nemzeti Civil Alap támogatására is.

P1470117A PSZE és a Magyar Posta Zrt. közösen adja ki a Posta című szakfolyóiratot, ami elemző tanulmányokkal segíti az érdeklődők szakmai tájékozódását, ismereteinek magasabb szintre emelését. A folyóirat tartalmi gondozását, szerkesztését a PSZE végzi.

Tagja a PSZE az Eurojumelages nevű nemzetközi szakmai összefogásnak, amely a postai és távközlési dolgozók önkéntes szervezeteinek európai szövetsége, s jelenleg 12 tagországot számlál. Az Eurojumelages egyik alelnöke dr. Oláh László, a PSZE örökös tiszteletbeli elnöke. A PSZE közreműködött a szervezet közép-kelet európai jelenlétének bővítésében. A PSZE küldöttei részt vettek 2010. október elején az Eurojumelages Lengyelországban rendezett kongresszusán, ahol dr. Oláh Lászlót újraválasztották az alelnöki posztra, a PSZE-t pedig felkérték, hogy 2011-ben legyen házigazdája az Eurojumelages ifjúsági szekciója Magyarországon rendezendő nemzetközi találkozójának.

A küldöttközgyűlés a küldöttek hozzászólásai után elfogadta a beszámolót, és javaslatokat fogalmazott meg a következő időszak legfontosabb feladataira vonatkozóan.

Biczó István ügyvezető igazgató előterjesztésében elfogadta a küldöttközgyűlés azokat a javaslatokat, amelyek az egyesület alapszabályának módosítását célozták, és a kiemelten közhasznú szervezetté válás érdekében voltak szükségesek.

Tóth László jelölőbizottsági elnök a nyár és ősz folyamán a területi és szakági szervezetekben, tagcsoportokban lezajlott tisztújítás tapasztalatairól adott tájékoztatást. Elmondta: a tisztújítás ezúttal felmenő rendszerű, mivel az országos tisztújításra a tagcsoportok, területi és szakmai szervezetek vezetőség- és küldöttválasztó taggyűléseit követően, az ott megválasztott küldöttek részvételével kerül sor. Ismertette a jelölő bizottság személyi javaslatait az Országos Elnökség elnökére, főtitkárára, tagjaira, továbbá az Ellenőrző Bizottság tagjaira. Az egyesület örökös tiszteletbeli elnöke dr. Oláh László, akinek ebbéli tisztségéről ezen a küldöttközgyűlésen nem kellett újra szavazni, hiszen örökös tiszteletbeli elnöki megválasztása egyszer s mindenkorra szólt.

A küldöttközgyűlés titkos szavazással megválasztotta az Országos Elnökség tisztségviselőit és tagjait, valamint az Ellenőrző bizottságot, és mindkét testülethez póttagokat is választott.

A titkos szavazás eredménye a következő lett:

A PSZE Országos Elnöksége
Elnök: dr. Horváth Sándor

Főtitkár: Molnár Sándor

Elnökségi tagok:

Nagyné Haja Mária                           Kelet-magyarországi területi Szervezet

Zsuppán Géza                                       Nyugat-magyarországi Területi Szervezet

Vízerné Molnár Piroska                  Központi Területi Szervezet

Sári Géza                                                Üzleti és funkcionális Terület

Kis Pál Jenő                                          Logisztikai Terület

Dömötörné dr. Ács Katalin         NMHH

Bánóczi Katalin                                 Szenior Szervezet

Tahy László                                         Üzleti és funkcionális Terület

Póttagok:

Angus József                                    Logisztikai Terület

Simonné Eklics Gyöngyi          Üzleti és funkcionális Szervezet

Lányi János                                      Logisztikai Terület

Demeter Gyöngyi                         Üzleti és funkcionális Szervezet

 

Ellenőrző Bizottság

Tagjai: Dr. Csermely Ágnes, Pakó Mihályné, Neer János

Póttagok: Major Jánosné, Pfeifenroth Ildikó

Az Ellenőrző Bizottság saját tagjai közül maga választhat elnököt.

 

P1470208

 

P1470215

 

A küldöttközgyűlés döntést hozott arról, hogy 2011. január 1-jétől az aktív dolgozók tagdíja évi 2500, a diákok, nyugdíjasok, gyesen lévők éves tagdíja 700 forint lesz.