Köszönjük az 1%-ok felajánlását!

A Postások Szakmai Egyesülete ezúton is megköszöni mindenkinek, aki az elmúlt évben az egyesület részére ajánlotta fel adója 1%-át. A felajánlások összege összesen 495.531 Ft volt, amely elősegítette az olyan egyesületi célok megvalósítását, mint kiemelten a széleskörű szakmai ismeretterjesztés, a hagyományápolás és a társadalmilag hasznos közösségteremtés.

Kérjük, hogy 2016-ban is támogassa a POSTÁSOK SZAKMAI EGYESÜLETE működését személyi jövedelemadója 1 %-ával.

Köszönettel: Postások Szakmai Egyesülete

ADÓSZÁM:  18006647-1-41

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ AZ SZJA 1 % FELAJÁNLÁSRÓL (a NAV oldalon megjelentek alapján)

A www.nav.gov.hu internetes oldalon található nyomtatványkitöltő program használata esetén lehetősége van a magánszemélynek arra, hogy a nyomtatvány részeként rendelkezzen, azaz a program felhasználásával töltse ki a 1553 számú bevallás EGYSZA lapján található rendelkező nyilatkozatot, valamint a 1553NY és a 1553 Adónyilatkozat és a 15NY31 nyomtatványokhoz kapcsolódóan magát az EGYSZA lapot. Amennyiben a nyomtatványkitöltő programmal előállított bevallását nem elektronikusan, hanem kinyomtatva kívánja eljuttatni az adóhatósághoz, akkor az 1%-ról szóló rendelkezést helyezze el a bevallást tartalmazó borítékban.

A nyomtatvány ezen lapján mindkét kedvezményezetti kör részére lehet rendelkezni. Amennyiben valaki csak egy kedvezményezettet kíván megjelölni, a másik rubrikát ne töltse ki, illetve azt ki is húzhatja.

Azon magánszemélyek, akik munkáltatói adómegállapítást kértek az 1%-ról rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot a munkáltatónak legkésőbb május 10-éig adhatják át. A magánszemélynek a borítékot annak ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg alá kell írnia, mivel ez biztosítja azt, hogy a munkáltató a boríték tartalmát ne ismerhesse meg. A munkáltatók a náluk leadott lezárt borítékokat kísérőjegyzékbe veszik, amely tartalmazza a rendelkező nyilatkozatot tevő személyek nevét, adóazonosító jelét és a boríték átadását igazolandó, az átadó aláírását. A munkáltató a lezárt borítékokat sértetlenül, legkésőbb május 20-ig adja át az adóhatóságnak.

A rendelkező nyilatkozat a bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz. Amennyiben tehát az előzőekben leírtak szerint nem rendelkezett (sem a bevallás részeként, sem a munkáltató útján) lehetősége van arra, hogy a rendelkező nyilatkozatokat egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, postán vagy személyesen juttassa el az adóhatósághoz. Erre május 20-ig van lehetőség, függetlenül attól, hogy az adóbevallását esetlegesen február 25-éig be kellett adnia. A május 20-ai határidő jogvesztő, így a késedelmes benyújtás esetén a nyilatkozat érvénytelen lesz.

https://www.psze.info/wp-content/uploads/2016/02/25._informacios_fuzet___Hogyan_lehet_az_szja_1__arol_rendelkezni-1.pdf

NAV információs füzetek:  http://nav.gov.hu/nav/inf_fuz  25. Hogyan lehet az szja 1%-áról rendelkezni 2016.01.7.