Köszönjük a 2016. évi 1%-okat! Támogasson minket 2017-ban is!

A Postások Szakmai Egyesülete ezúton köszöni meg mindenkinek, aki az egyesület részére ajánlotta fel adója 1%-át. A felajánlások összege 2016-ban 256.533 Ft volt.

A felajánlások elősegítették olyan egyesületi célok megvalósítását, mint a széleskörű szakmai ismeretterjesztés, a hagyományápolás és a társadalmilag hasznos közösségteremtés.

Kérjük, 2017-ben is támogassa a POSTÁSOK SZAKMAI EGYESÜLETE cél szerinti tevékenységét személyi jövedelemadója 1 %-ával! Adószám: 18006647-1-41

A támogatást köszönettel fogadjuk:

Postások Szakmai Egyesülete


Az SZJA 1% felajánlásának módjáról

Forrás: NAV honlapja

A „16EGYSZA” jelű formanyomtatvány „EGYSZA” elnevezésű lapján, az első kedvezményezetti körbe tartozó szervezet esetében a kedvezményezett adószámát kell beírni. A második kedvezményezetti körbe tartozó egyház és a kiemelt költségvetési előirányzat esetén a technikai számot kell feltüntetnie. A technikai számmal rendelkező kedvezményezett esetében, annak neve is feltüntethető.

Nem érvényes a rendelkezés, ha a nyilatkozatát 2017. május 22-éig nem küldi meg (juttatja el) a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (a továbbiakban: NAV), vagy a rendelkező nyilatkozat nem tartalmaz adószámot, technikai számot, vagy az téves, illetőleg olvashatatlan (kivéve, ha a második kedvezményezetti körbe tartozó kedvezményezett a rendelkezésből e nélkül is azonosítható), vagy adóját az Önre vonatkozó törvényes határidőig nem rendezi!

A 16EGYSZA jelű formanyomtatvány a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) közzétett általános nyomtatványkitöltő- és ellenőrző programmal (a továbbiakban: ÁNYK-AbevJava program) 2017. május 22-éig tölthető ki.

A kitöltés első lépéseként a főlapon lévő „Beküldés módja” mezőben kell kiválasztania, hogy elektronikus úton vagy papír alapon kíván-e rendelkezni.

Elektronikus beküldés választása esetén – amennyiben rendelkezik a központi elektronikus szolgáltató rendszer használatához szükséges „Ügyfélkapu”-val – az ÁNYK-AbevJava program segítségével elektronikus úton (meghatalmazott esetén külön megbízás alapján) továbbíthatja a kitöltött „16EGYSZA” jelű formanyomtatványt a NAV részére 2017. május 22-éig.

Papír alapú beküldés választása esetén a kitöltött formanyomtatvány „EGYSZA” elnevezésű lapja kinyomtatható, és azt kell lezárt, adóazonosító jelével ellátott, postai borítékban, személyesen benyújtania vagy postán feladnia a NAV részére 2017. május 22-éig.

Újdonság, hogy 2017. március 15-től a NAV honlapjáról (www.nav.gov.hu) és a www.magyarorszag.hu oldalról elérhető, web alapú kitöltő- ellenőrző program (WebNYK) segítségével is lehetősége van rendelkezni.