Információbiztonság. Szakmai nap, Budapest, 2015. október 15.

A Postások Szakmai Egyesülete 2015. október 15-én információ-biztonság témaköréről tartotta első őszi szakmai napját Budapesten.

A rendezvény előadóit és hallgatóságát dr. Horváth Sándor, a PSZE elnöke köszöntötte, majd Kéringer József, a Magyar Posta Zrt. információbiztonsági osztályvezetője tartott bevezetőt, illetve ismertette szakmai nap programját, és bemutatta a szakmai nap előadóit.

Információbiztonság, adatvédelem, technológiai változások, nemzetközi kitekintés, trendek, aktualitások, magyarországi sajátosságok, a Magyar Posta információbiztonsági gyakorlata – e témák köré csoportosították mondanivalójukat a szakmai nap előadói.

Elsőként dr. Hencz János, a Magyar Posta adatvédelmi felelőse tartott előadást az adatvédelemmel kapcsolatos alapkérdésekről és jogi kérdésekről. Szólt a személyes adatok kezelésének rendszeréről, ismertette az adatkezelés elveit és  jogi alapjait, illetve a Magyar Postánál jellemző adatkezelések alapvető adatvédelmi szabályait.

Dr. Gelicz József társaságvédelmi igazgató a fizikai és informatikai biztonság egymásra épülését, az ezzel összefüggő emberi tényezőket tekintette át.

Keleti Arthur, IT biztonsági stratéga, a T-Systems Magyarország Zrt. szakembere az információbiztonsági támadásokról és azok várható jövőjéről tartott előadást. Nemzetközi kitekintés keretébe helyezve foglalta össze az információbiztonság történetét, jelen állapotát, trendjeit, magyarországi sajátosságait, a hazai vállalatok és magánszemélyek információbiztonsági lehetőségeit és teendőit.

Labancz Zsolt, a Magyar Posta IT határvédelmi és rendszerfelügyeleti osztályvezetője bemutatta az IT üzemeltetés biztonsági pilléreit, a közelmúlt technológiai változásait, az új rendszerek rendeltetését.

Kéringer József információbiztonsági osztályvezető a Magyar Posta információbiztonsági gyakorlatáról, a terület újdonságairól és az ebből származó gyakorlati problémákról, az eddig elért eredményekről és a továbblépés irányairól tartott előadást.