Három ország nyugdíjas postásainak találkozója Eszéken, 2019. október 10.

2019. október 10-én, a Postai Világnaphoz is kapcsolódva Eszéken három ország (Horvátország, Szerbia és Magyarország) nyugdíjas postásai rendeztek találkozót.

A találkozó hivatalos részén 52 fő vett részt: Szerbia területéről 8 fő Szabadkáról, Nyugat-Magyarországról 20 fő – köztük 7 PSZE-tag Pécsről és Sopronból -, a Dél-Alföldről (szegedi területről) 15 fő – köztük 8 PSZE-tag -, a Horvát Posta részéről pedig Eszékről 7 fő, ezen kívül Eszék város alpolgármestere és a város idősügyi felelőse.

A megjelenteket Bozidar Buhin, az Eszéki Nyugdíjas Egyesület, egyben Horvátország országos nyugdíjas elnöke köszöntötte. Örömét fejezte ki, hogy három ország nyugdíjasai együtt vannak.

Ezután Drago Serió, az Eszéki Postaigazgatóság nyugalmazott igazgatója szólt. Beszédében központi helyet kapott a Postai Világnap. Kijelentette: a postások kapcsolatának minden módját messzemenően támogatja, ebbe beleérti a nyugdíjasokat is.

Őt Željko Lončar, Eszék városelnök elöljárójának hozzászólása követte. Hangsúlyozta, hogy fontosnak tekinti a nyugdíjasokkal való törődést és az érdemi közös programokat.

Dr. Szilágyi Béla, a pécsi csoport vezetője elismerését fejezte ki a szervezőknek, hogy a Postai Világnaphoz igazították a találkozó időpontját. Örömmel tettek eleget a meghívásnak és külön öröm számára, hogy népes delegációjában három Sopronból érkezett postás nyugdíjas is részt vesz.

Molnár Sándorné, a Postások Szegedi Nyugdíjas Egyesületének elnöke kiemelte: hasznosnak tartja az ilyen rendezvényeket, mert közelebb hozzák egymáshoz az embereket. Jobban megismerik egymás múltját és lakóhelyük környezetét.

Dubravko Bugarski, a szerb delegáció vezetője szintén a közös gondolkodás és cselekvés szükségességét, a kulturált szabadidő eltöltést és az emberi kapcsolatok erősítését tekinti egyesülete legfontosabb feladatának.

A jelenlévők a hivatalos program után több nevezetességet tekintettek meg (Bellye: Savoyai Jenő kastély, Batina: szovjet katonai emlékmű és tömegsír), valamint hajóval megtekintették a Kopácsi rét növény- és állatvilágát. Az esti közös vacsora után a nyugat-magyarországi és a szerbiai nyugdíjas postások hazautaztak.

A szegedi csapat október 11-én kegyelettel tekintette meg Vukovar katasztrófáját. Szívet-lelket szorító és megrázó volt találkoznunk a 38 évvel ezelőtti „fekete napok” eseményeivel. Megemlékeztünk a háború során életüket vesztett emberekről, kiemelten az elhunyt postásokról.

Köszönet az eszéki nyugdíjas postásoknak a kitűnő szervezésért, a jó programokért, és minden résztvevőnek a fegyelmezett, példás magatartásért.

Tóth László
PSZE Dél-alföldi (Szegedi) Szervezet