Elnökségi ülés, Budapest, 2015. december 16.

2015. december 16-án Budapesten, a Benczúr Házban ülést tartott a PSZE Elnöksége, amelyen az ez évben végzett munkáról és az alapszabály módosításáról tárgyalt.

Dr. Horváth Sándor elnök előadásában szóbeli tájékoztató hangzott el az egyesület 2015. évi munkájáról és 2016. évi terveiről. Összegzése szerint az egyesület eredményes munkát végzett, bár különböző okok miatt minden tervezett rendezvényét nem tudta megvalósítani, például nem került sor országos postás konferencia és HR szakmai nap rendezésére, a Posta szaklapnak is csak egy száma jelent meg, a második átcsúszik a következő év elejére. A területi szervezetek és tagcsoportok aktív, sokszínű tevékenységet folytattak az év során. Az egyéni tagok létszáma 1315 fő. A jogi személyiséggel rendelkező tagokkal, támogatókkal jó az együttműködés. A jövő évi rendezvénytervekhez nagyon sok ötlet és igény érkezett a tagcsoportoktól, főként az értékesítés és a technológiai változásokról szeretnének hallani a tagok, de szakmai üzemlátogatások iránt is nagy az igény. Jövőre igyekszik új támogatókat is találni az egyesület.

Lukács Angéla ügyvezető igazgató konkrét, szövegszerű javaslatokat terjesztett elő az egyesület alapszabályának kiegészítésére és módosítására. Ezek fő célja az, hogy az alapszabály mindenben megfeleljen a jogszabályoknak és a felügyeleti szervek elvárásainak.

Napirenden szerepeltek még aktuális tagsági ügyek, tagi ki- és belépések jóváhagyása.

Az elnökség úgy foglalt állást, hogy a megtárgyalt és elfogadott témákat a küldöttgyűlés elé terjeszti.