Elnökségi ülés, Budapest, 2015. április 15.

2015. április 15-én Budapesten tartott ülést a PSZE Elnöksége. A testület megtárgyalta a 2014. évi munkáról szóló, májusi közgyűlés elé kerülő beszámolót, a költségvetési terv teljesítéséről szóló jelentést, valamint a 2015. évi munka- és költségvetési tervezetet.

Dr. Horváth Sándor elnök fűzött szóbeli kiegészítést a múlt évi munkáról szóló beszámolóhoz. Hangsúlyozta, hogy a PSZE működése, gazdálkodása kiegyensúlyozott, de a jövőben néhány változtatásra szükség lesz, például fokozni kell a PSZE nyitottságát, növelni a támogatók körét.

Ezután Lukács Angéla ügyvezető igazgató mondott szóbeli indoklást és kiegészítést a PSZE 2015. évi költségvetési tervezetéhez.

Dr. Horváth Sándor a tervezethez hozzáfűzte, hogy a 2015. évi költségeket visszafogottan tervezte az Elnökség. Ennek egyik oka, hogy a Magyar Posta csökkentette a pénzügyi támogatását. Legfeljebb egynapos Országos Postás Konferenciát lehet tervezni 2015-ben. Az Elnökség ülésein korábban többször is felmerült a tagdíjemelés gondolata. A döntés körültekintést igényel, a májusi közgyűlés hozhat határozatot, amennyiben hoz, az csak 2016 januárjában léphet életbe.  Célszerű lenne a Magyar Postával partneri kapcsolatban álló pénzügyi, befektetési cégeket megnyerni a PSZE támogatására. A szakmai rendezvényekre több külső témát és előadót érdemes meghívni. Szakmai tudományos pályázatokat lehetne hirdetni és a legjobbakat a szakmai konferenciákon is szerepeltetni.

A vitában több, egymással polemizáló vélemény elhangzott, például a következők: ■ akik a PSZE rendezvényein érdeklődőként vesznek részt, de nem tagok, azokat be kellene vonni a tagok sorába; ■ érdemes lenne belépődíjassá tenni egyes rendezvényeket; ■ a tagdíjnövelést a jelenlegi bérhelyzetben nem támogatnának a tagok; ■ a régiók közötti együttműködést, egymás rendezvényein történő részvételt is szorgalmazni lehetne, vannak rá jó példák; ■ minden olyan céget meg kell keresni, amelyek a Magyar Postával gazdasági együttműködése, kapcsolata van; ■ több kilépő is akadt már a tagok között azért, mert nem tudtak rendezvényen részt venni; ■sok postavezető évek óta nem kapott béremelést, ők valószínűleg nem támogatnák a tagdíjemelést; ■ talán egy kismértékű tagdíjemelést meg lehetne kockáztatni; ■ lehetne gondolkodni tagdíjon felüli önkéntes támogatási lehetőség bevezetésén is; ■a tagdíj emelése nem hozna jelentős összeget a költségvetés számára; ■ más szervezetek gyakorlata azt mutatja, hogy belépődíjas rendezvényre nem szeretnek fizetni a tagok; ■ az érdeklődést fokozná a rendezvények iránt, ha több külső előadót hívnánk meg; ■ fiatalokat úgy lehet tagnak megnyerni és megtartani, ha vannak rendezvények, és azokon ők részt is tudnak venni; ■ a fiataloknak külön „fiatalos” stílusú rendezvényt érdemes szervezni (pl. sátorozás) szakmai és szabadidős tartalommal.

A Felügyelő Bizottság megállapításait és javaslatait dr. Németh Anikó FB-elnök ismertette. A felügyelőbizottság felhívta a figyelmet, hogy a bevételek (támogatások, tagdíjak) további csökkenése hosszú távon kockázatot jelenthet az egyesület működésének eddigi kiegyensúlyozottságára. Javasolják a tagdíjak differenciált (fizetésarányos) emelését és a Postacsoport egyes tagjainak támogatóként való megnyerését. Reálisnak tartják, hogy ha nem is jogi tagként, de – a tevékenységüket érintő – nagyobb rendezvények támogatását vállalnák. Megfontolandó a közhasznú minősítés visszaszerzése, pályázatok elbírálásánál ez előnyt jelenthet, hiszen a jövőben nagyobb támogatásra számíthatnak a közhasznú szervezetek.

Az Elnökség  a vitát követően egyhangúlag elfogadta a 2014. évi beszámolót és a pénzügyi mérleget. A testület a vitában elhangzott érveket és ellenérveket mérlegelve szavazattöbséggel (5-4 arányban) úgy döntött, hogy a májusi közgyűlésen nem terjeszt elő a 2016-os évre vonatkozó tagdíjemelési javaslatot.

A közgyűlés időpontja: 2015. május 14.