Elnökségi ülés. Budapest, 2010. február 5.

Az egyesület 2009-ben végzett nemzetközi tevékenységének értékelésével kezdődött az ülés, majd a 2010-ben várható hazai és nemezetközi eseményeket tekintette át az elnökség,  és az év során esedékes tisztújítás feladatait és egyéb témákat tekintették át a testület tagjai.

Dr. Oláh Lászlóörökös tiszteletbeli elnök áttekintést adott a PSZE-nek az Eurojumelage európai postai és távközlési szakmai egyesületi tagsága kezdeteiről, visszatekintve az 1999-es vezetői csatlakozási tárgyalásokra, a 2000. évi berlini felvételünkre (amelyen az akkori magyar külügyminiszter-helyettes és a Németországban akkreditált magyar nagykövet is részt vett). Idén lesz tehát Eurojumelage-beli tagságunknak a 10. évfordulója. Dr. Oláh László az Eurojumelage Igazgató Tanácsának és a szervezet bővítési bizottságának is tagja.

 

Mérföldkőnek számított a 2007. évi zürichi kongresszuson való fellépésünk, amikor dr. Oláh László határozati javaslatban szorgalmazta a szakmaiság előtérbe helyezését a nemzetközi szervezet munkájában. Ezt a javaslatot a kongresszus egyhangúlag elfogadta. Tervezi az Eurojumelage az együttműködést az UPU-val és a PostEuroppal is.

Dr. Oláh László a továbbiakban a PSZE múlt évi nemzetközi tevékenységének főbb eseményeit emelte ki: a júniusi pozsonyi Eurojumelage igazgatósági ülést és azt megelőzően a pozsonyi előkészítő látogatást, részvételünket az Eurojumelage cambridge-i nyelvképzésében és a szervezet megalakulásának 50. évfordulója megünneplésére rendezett kölni és darmstadti ünnepségeken.

A 2010-re vonatkozó nemzetközi tervek között szerepel az Eurojumelage további bővítésében való közreműködés, kapcsolatfelvétel a környező országok szakmai szervezeteivel (Horvátország, Szlovákia, Bulgária, Moldávia, Csehország, Macedónia, Bosznia-Hercegovina stb.), részvétel az Eurojumelage szófiai igazgatósági ülésén (június 5-12.) és a wislai kongresszuson, valamint a cambridge-i nyelvi képzésen, az ifjúsági programokban és kapcsolatfelvétel a francia (toulouse-i) testvérszervezettel.

Felkérést kapott a PSZE az Eurojumelages-tól egy nemzetközi szakmai szeminárium rendezésére a postai liberalizáció témakörében. Erre előreláthatólag a második félévben kerül sor

A PSZE az idei év elején az Eurojumelage-tagok körében tájékozódott az egyesületi munka általuk alkalmazott finanszírozásáról. Az a tapasztalat, hogy az egyes tagszervezetek finanszírozása három részből áll: a tagdíjból, az anyaszervezet támogatásából és esetenként rendezvények támogatásából. A támogatás mértéke nagyban függ a posták/távközlési szolgáltatók anyagi helyzetétől.

Dr. Horváth Sándor elnök a 2010-ben várható nemzetközi és hazai eseményekről szólt. Rámutatott a postai liberalizáció fontosságára és a világgazdasági válság következtében az állami szerepvállalás várható tendenciáira.

A wislai (Lengyelország) Eurojumelage-kongresszusra 6-7 fő részvételét javasolta (döntés a személyekről később, elnöki hatáskörben várható).

Az Elnökség döntései a választási előkészületekről:

2010-ben alulról felfutó rendszerű tisztújításra kerül sor a Postások Szakmai Egyesületében. Az előkészítési menetrend:

 • előkészítő elnökégi ülés: 2010. április 8. (létszám, alapokmány-módosítás, küldöttek száma, választási alapelvek elfogadása, vezetőséggel, központi elnökséggel kapcsolatos stratégia)
 • első küldöttközgyűlés: 2010. május 6. (választási irányelvek elfogadása, jelölőbizottság megválasztása, területi választások megkezdése stb.)
 • területi választások: 2010. szeptember 15-ig
 • elnökségi ülés: 2010. szeptember utolsó hetében
 • választási anyagok kiküldése: 2010. október 13-áig
 • második küldöttközgyűlés: 2010. október 28. csütörtök

(A PSZE szervezetének gyökeres átalakítását nem tartotta időszerűnek az Elnökség – esetleges kisebb korrekciók lehetnek a Magyar Posta szervezeti felépítésének változásai tükrében.)

 • a választási előkészületek felelőse:
  • a jelölőbizottság elnöke Tóth László;
  • a jelölőbizottságnak 5 tagúnak kellene lenni, a régi tagokhoz a hiányzók pótlása szükséges a költségeket is tekintetbe véve

Az Elnökség további döntései:

 • Az elnökség támogatta a PSZE közhasznú társasággá alakítását. Erre javaslatot terjeszt elő a legközelebbi küldöttközgyűlésnek.
 • Jóváhagyta az elnökség, hogy a PSZE kezdeményezze tagjai és a postás dolgozók körében a személyi jövedelemadó 1%-ának az egyesület javára történő felajánlását. (Az alapszabály 6. pontja szerint a szervezet megfelel a követelményeknek.) A gyűjtést a PSZE meghirdeti.
 • Ki kell dolgozni a cambridge-i nyelvi képzés meghirdetésének feltételeit, Magyar Posta támogatásának módját.
 • 2010 márciusában megjelenik a „Két évtizedünk” című postatörténeti tanulmánykötet a Magyar Posta 1990-2010 közötti fejlődéséről. A könyv megjelenéséhez kapcsolódva a PSZE szakmatörténeti konferenciát szervez.
 • Filatéliai nap lesz Pécsett az Európa kulturális fővárosa program keretében. A szervezendő nemzetközi bélyegkiállítás időpontja 2010. március 12-19. A PSZE ehhez kapcsolódó filatéliai fórumának szervezője a nyugat-magyarországi tagszervezet lesz.