Elnökségi ülés. Budapest, 2009. január 21.

2009. január 21-én ülést tartott a PSZE Országos Elnöksége Budapesten. A testület értékelte a 2008. évi munkát, és meghatározta a 2009-es év feladatainak fő irányvonalát.

Eredményes évet zárt 2008-ban az egyesület – mondta Dr. Horváth Sándor elnök évértékelő beszámolójának bevezetőjében. Az új szervezeti, működési modell bevált. Az országos szakmai fórumokról – így a banki napról, a „zöld” napról, a gépesített levélldolgozás múltjáról és jelenéről szóló rendezvényről – elégedetten nyilatkoztak a résztvevők, mind a közönség, mind az előadók. Megélénkültek az elmúlt évben a nemzetközi kapcsolatok. Az Eurojumelage tagszervezetei példaértékűnek tekintik azt a munkát, amit a PSZE a szakmaiság erősítésében végez. A franciaországi szervezettel keretmegállapodás készül, amelynek része lesz a Toulouse város és a nyugat-magyarországi szervezet közötti kapcsolat. A kelet-magyarországi szervezet és a temesvári csoport közötti együttműködés kibontakozása még várat magára. A jövőben többet szeretne tenni a PSZE tagjai nyelvtanulásának elősegítése érdekében. Az elnökség a múlt évben is rendszeresen ülésezett, meghozta a szükséges döntéseket. 2008-ban az elnökség és titkárság a Magyar Posta Zrt. új székházában kapott helyet, a Dunavirág utcai irodaépületben. A területi és szakmai szervezetek munkája érzékelhetően megélénkült. Minden szervezet tartott rendezvényt, amelyet az elnökség anyagilag támogatott. A területi rendezvények sikeresen ötvözték a szakmai tartalmat és a közösségerősítő, szabadidős, kulturális elemeket.

Az egyesület 2009-ben az előző évben megkezdett működési irányt kívánja folytatni. Négy-öt szakmai fórumot tervez az elnökség. A témák egy részét a tagszervezetek javasolták. Szó lesz többek között a rendezendő fórumokon a gazdasági válság postai szektort érintő hatásairól és a liberalizációról, a postai piac helyzetéről – mindezekről nemzetközi kitekintéssel – , valamint olyan hazai kezdeményezésekről, mint a Postapartner Program, vagy az Erste Bank-Magyar Posta új, közös termékeinek bevezetéséről. A működéshez a jogi személyiségű szponzorok az elmúlt évekhez hasonló támogatást ígértek. A területi szervezetek a központi program ismeretében hamarosan elkészítik saját terveiket az idei évre. Tervezik többek között a szlovák-magyar postaszakmai kapcsolatok elmélyítését, a pozsonyi küldeményfeldolgozó központ megtekintését.

Az elnöki beszámolót követően a területi és szakmai szervezetek vezetői adtak tájékoztatást az elmúlt évi munkájukról, ez évi terveikről. Az elhangzottak konkrét adatokkal támasztották alá az elnöki értékelést: a tagszervezetek, tagcsoportok munkája megélénkült, és bár néhány tervezett program átcsúszik erre az esztendőre, a lendület folytatódik 2009-ben is.

Az elnökség ezt követően az egyesület 2008. évi pénzügyi tervének teljesítését és a 2009. évi tervre vonatkozó javaslatot tekintette át. Mindkét témában a tavaszi küldött-közgyűlés hoz majd döntést.

A küldöttközgyűlésre várhatóan 2009. április 15-én vagy 22-én kerül sor.

Az elmúlt évi közgyűlési döntés értelmében 2009. januárjában megváltozott az éves egyéni tagdíj mértéke: az aktív dolgozók évi 2000 Ft-ot, a nyugdíjasok, gyesen lévők pedig 500 forintot fizetnek.

dr. Lovászi József