Az év postás írója és költője. Miskolc, 2017. október 14.

Az Irodalmi Rádió szerkesztősége rendszeresen hirdet irodalmi pályázatokat különböző szakmacsoportok képviselői részére tematikus megkötés nélkül. Most a vasutasok és postások kerültek sorra. A felhívást egyesületünk is közzétette tagjai körében.

A pályázat eredményhirdetésére 2017. október 14-én került sor a Miskolci Egyetemi Könyvtárban.

Postás összetett eredmény:

  1. Sári Szabolcs (az év postás írója és költője): Hangok halála
  2. Zádori-Molnár Ágoston: Az út vége
  3. Sörös Adrienn: Reggeltől Végig

Az alábbi képen középen a második helyezett postás költő, Zádori-Molnár Ágoston látható az eredményhirdetés után, két vasutassal, Kisprumik Anitával és Makuch Mihállyal.

Sári Szabolcs: Hangok halála

Vond, vond rongyozott fátylát a konok sötétnek.
Talán majd egy másik sötét ének
Új vitorlát dagasztva
Veszi át a múlhatatlan dagályt,
Míg tenyerüket imára tapasztva
Remegő arcok emelik pajzsra az új királyt.

Törd, törd csorba koronáját a haragnak,
Amikor fogak s agyarak egymásba harapnak
És nem hull több szó vagy szitok,
Nem omlik csitulatlan hangok halma,
Vért esővíz temet – múltakat titok,
Aztán szoborrá lesz az igék hatalma.

Oltsd, oltsd jajait az eltörött szíveknek.
Halkan sír a csend és csak sírok születnek.
Terméketlen völgyein a változásnak
Gödörbe hánynak koronát s királyt;
A remény ugarán ezer és ezer lyukat ásnak,
De ne higgy a néma viharnak, ha kiált!

Elfogy az ásó, elfogy szitok és szó,
Aszfalthéjú tájat gyászol a rideg színű hó.
Törik a perc, a pillanat csak áll,
Kottáját keresi a kibicsaklott ének,
És elvonul a csöndbe: ki holnapot kántál.
Vond, vond végső függönyét a makacs sötétnek…

Zádori-Molnár Ágoston: Az út vége

A zengő órák kacaja elcsitul,
A táguló csend ölébe hull szótlanul.
Nesztelen jött, lapult hamva alatt,
Ujja hűvösén a lázas gondolat.

Az éjszaka bársony-burka meghasad.
Rózsatáncot lejt a tűz-szemű virradat.
Auróra ezüst könnye-tükrén lengenek
Kecses, habos-kontyú fellegek.
Pipacsok égnek, lobog a lég,
Rám mosolyog az azúr-lelkű ég.
A friss reggel arany fürtökben köszön,
Mellémsuhan, s átkarol a kései öröm.
Könnyűléptű derűs-dolgos évek:
Hamvadó színes álmú emlékek
Szikráit szórja e vénülő lélek,
Szívébe zsongó zsoltárokat éget.

Megfeleltem. Itt az út véget ért,
Köszönet a hosszú, nehéz évekért!
Gyötör egy imbolygó lángú álom:
Találkozunk még egy nyári délutánon?

Sörös Adrienn: Reggeltől Végig

A kakaó illatán messzire bolyongok.
Ezer meg ezer gondolat árnya lepi el a reggelt.
Lopakodnak sorban, szépen csendben.

Felém nyúl egy kéz, érkezik a kifli.
Lámpa gyúl, a nap kisüt, már minden rendben.
Kalimpál a szívem, össze-vissza verdes.
Várom azt az órát. Várom azt a percet.
Majd ha jössz felém, szótlanul figyellek.
*
Elveszett a reggel fénye.
Meghasadt a délibáb zenéje.
Blúzán csapongott a szelek fia.
Vállát verte az évezred zivatara.

Légy csap zajt a lámpa körül,
Bárka ring a tócsán belül.
…kád vízében úszik a sóhaj…

A kávé fröccsen, alszik a vaj.
Az űr bennem egy lakatlan zűrzavar.
*
Bocsáss meg töredék, utadra engedlek.
Hűen őrzött pillanatnyi leheletek.
Konyhakéssel vésett reggeli idézet.

Egymondat szabadság pont, vessző, pontosan.

Ódát szórnék reád, te ostoba.
Villanfényhez kötözött emberlétre kihányt csoda, ki
szívószállal szürcsölsz naphoz lépdel oda.
Oda hol elmúlt, pontosan olyan.

A postás pályázat sikeresen szerepelt alkotásainak teljes listája (névsorrendben):

Bartók Ferenc: Inkább
Bartók Ferenc: Isten pénze
Bartók Ferenc: Szívharang
Farkas Mónika: A külföldiekben élő hazaszeretet
Fülöp Gábor: Kegyveszett
Fülöp Gábor: Harmadik világ
Fülöp Gábor: Csupa(sz) 1-2-3
Fülöp Gábor: Negatív nyár
Fülöp Gábor: Szerelmes szemek (eszperente vers)
Molnár Zsuzsanna: Fiamnak
Sári Szabolcs: Hangok halála
Sári Szabolcs: A fénylábú
Sörös Adrienn: Ifjúság
Sörös Adrienn: Reggeltől Végig
Zádori-Molnár Ágoston: Életút
Zádori-Molnár Ágoston: az út vége
Zádori-Molnár Ágoston: Vágy

Forrás:  http://irodalmiradio.hu/wp/index.php/2017/10/16/az-ev-vasutas-es-postas-iroi-es-koltoi-2017/