Jövedelemadója 1%-ával támogassa Ön is egyesületünket!

A felajánlás módja nagyon egyszerű! Személyi jövedelemadót minden dolgozó fizet. Adójából 1 %-ot felajánlhat egy általa választott alapítvány vagy egyesület javára. Adószámunk: 18006647-1-41

Felajánlásra évente egyszer, a személyi jövedelemadó-bevallás időszakában van lehetőség. Egy nagyon egyszerű űrlapot kell kitölteni, borítékba helyezni, lezárni és az adóbevallással együtt benyújtani, és már meg is van oldva a felajánlás!

Íme az űrlap tartalma*:


RENDELKEZŐ NYILATKOZAT a befizetett adó egy százalékáról

A kedvezményezett adószáma: 1 8 0 0 6 6 4 7 – 1 – 4 1

A kedvezményezett neve: Postások Szakmai Egyesülete


* A rendelkező nyilatkozat leadható a nav által kiadott formanyomtatványon, de akár egy sima fehér papírlapon is.

A lényeg, hogy a nyilatkozatot tegye egy postai szabvány méretű borítékba! Rendelkezése csak akkor lesz érvényes, ha a boríték előlapján a SAJÁT NEVÉT, LAKCÍMÉT és a tíz számjegyből álló ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT feltünteti. A lezárt borítékot a személyi jövedelemadó-bevallásával együtt, azzal egy borítékban kell megküldeni az adóhivatalnak. Esetenként mód van utólagos rendelkezésre is.

Ha Ön adóhatósági adómegállapítást kér, akkor a lezárt és a szükséges adatokkal ellátott rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot az adómegállapítást kérő nyilatkozattal együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak február 15-ig.
A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg írja alá!

Ha az Ön személyi jövedelemadóját a munkáltatója számolja el, akkor a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó lezárt a szükséges adatokkal ellátott borítékot február 15-ig a munkáltatójának adja át aki azt az elszámolásról szóló adatszolgáltatással együtt továbbítja az adóhivatalnak. Ebben az esetben a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékot a ragasztott felületére átnyúlóan saját kezűleg írja alá!

Ha a személyi jövedelemadó bevallást nem az előzőek szerint, hanem „önbevallóként” intézi, akkor a rendelkező nyilatkozatot tartalmazó lezárt, a szükséges adatokkal ellátott borítékot az adóbevallással együtt, azzal egy borítékban küldje meg az adóhivatalnak május 20-ig.

A NAV tájékoztatója az 1 százalék felajánlásáról, 2016/25. sz. információs füzet 

SZJA 1% nyilatkozat PSZE javára